Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska -skriva återberättande text

Skapad 2015-10-20 15:32 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi arbetar med återberättande texter. Vi läser och analyserar formen, tränar på muntligt återberättande och skriftligt återberättande efter tydlig stödmall.
Grundskola 4 Svenska
När du varit med om något roligt eller spännande vill du gärna berätta om det, eller hur? När man skriver ner sådant man varit med om kallas det för "återberättande text". Det ska vi träna på i svenskan.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Så här gör vi:

 

 • Vi skriver återberättande texter utifrån självupplevda händelser. Vi tränar att skriva tillsammans för att sedan kunna skriva egna berättelser efter given struktur (cirkelmodellen) och med stöd av vårt läromedel Klara Svenskan.
 • Vi skriver efter strukturen "först-sedan-till sist", arbetar med inledning och avslutning, kronologisk ordning och varierade tidsuttryck. Vi arbetar med läromedlet Zick-Zack och tydliga stödmallar.
 • Vi tränar också på att berätta muntligt för varandra och lär oss vad som är viktigt när man ska tala.
 • Vi skriver för hand och tränar handstil, stavning, skiljetecken och styckeindelning. 

 

Detta bedöms:

 • elevens förmåga att skriva återberättande text efter den givna strukturen, med inledning och avslutning, återberättande i kronologisk ordning (först-sedan-till sist) och med varierade tidsuttryck.
 • elevens förmåga att formulera sig i skrift med tydlig handstil och med relativt väl fungerande stavning, användning av skiljetecken och språkriktighet.
 • elevens förmåga att genomföra muntliga redogörelser så att mottagaren förstår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: