Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milton och Nora möblerar om

Skapad 2015-10-20 16:14 i Heby
Grundskola 3 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att träna på att beräkna omkrets och area, göra rimlighetsbedömning och överslagsräkning, träna huvudräkning i subtraktion samt subtrahera med uppställning och växling.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska arbeta på olika sätt, till exempel:

 • arbeta laborativt för att undersöka omkrets och area
 • arbeta enskilt och i par. 
 • delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • arbeta med sidorna 88-115i Prima.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beräkna omkretsen hos några geometriska figurer,
 • beräkna arean hos fyrhörningar genom att räkna rutor,
 • se rimligheten i ett matematiskt svar,
 • subtrahera med huvudräkning,
 • subtrahera med uppställning och växling.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 49-2.

Matriser

Ma

Nivå 1
Omkrets
 • Ma   3
Du kan beräkna omkretsen av några enkla geometriska figurer.
Area
 • Ma   3
Du kan beräkna arean av fyrhörningar genom att räkna rutor.
Rimlighet
 • Ma   3
Du kan bedöma rimligheten i ett svar på ett matematiskt problem.
Subtraktion - huvudräkning
 • Ma   3
Du kan subtrahera med huvudräkning.
Subtraktion - uppställning med växling
 • Ma   3
Du kan subtrahera tal med uppställning och växling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: