👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelsen på Lyan

Skapad 2015-10-21 13:14 i Förskolan Logården Östhammar
Hur tänker vi kring utevistelsen här på Lyan?
Förskola

Innehåll

 

Här på Lyan är vi ute både för- och eftermiddagar. Vi är bland annat ute för att barnen ska få större utrymme att kunna leka på, få tillfället att leka högljudt och fritt. Ge dem större chans att utveckla och stimulera sin grovmotorik. Genom utevistelsen kan de utforska och hitta nya utmaningar som inte alltid innemiljön ger. (både på gården och i annan närmiljö). De skaffar sig också kunskap om årstidernas växlingar och vilka kläder som är bra att ha på sig vid olika väderlekstyper.

Här har de möjligheten att se andra barn över avdelningarna, samt knyta nya kontakter  (social träning). Man kan anta att smittspridning i förskolan minskar när barnen är utomhus. Då barnen är ute är de inte så tätt inpå varandra och man hoppas då att smittrisker minskas. Vi som pedagoger finns med era barn ute på gården för att i den mån som det går hjälpa, stötta och utmana dem i deras lek och lekidèer. Utevistelsen kan både innehålla den ”fria leken” (där barnet väljer själv) men även den styrda (där vi som pedagog ska locka barnen med en lekidé).

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016