👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 7, 2019/2020 logotype

Skapad 2015-10-22 09:27 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Bild

Innehåll

Syfte

..utveckla din förmåga att

Centralt innehåll

Konkretisering

 - Att förstå logoypebegreppet

- Att lära dig schablontrycksmetoden.

- Att kunna skilja på symbolbilder och andra typer av bilder.

- Att utveckla egna idéer

 

 

Undervisning/arbetssätt

Du kommer få undervisning om träna på

     - Symbolbilder i allmänhet och logotyper( Varumärken) i synnerhet.

     - Schablontrycksmetoden.

Slutuppgift

Du skall skissa och trycka ett förslag till en personlig logotyp. Rita och färglägg ett orginal ( Det färdiga förslaget.) Gör en kopia  för varje färg med hjälp av ljusbordet och sena skära ut den färgyta på kopian som just den schablonen skall tryckas med. Tryck sedan de olika schablonerna med stöpplarpensel och täckfärg till ett sammansatt tryck.

Bedömning

Jag kommer bedömma din förmåga att ..

        - förstå och utveckla en bild som har symbolens kännetecken.

        - använda kniv och andra verktyg för att skapa din logga som schablontryck.

        - att utveckla idéer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9