Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bussar

Skapad 2015-10-23 08:39 i Hillängens förskola Ludvika
Vi har fångat våra barns intresse för bussar.
Förskola

Vi har fångat våra barns intresse för bussar och vi kommer att arbeta med detta som tema under höst- och vårterminen.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Vi har många barn som behöver utveckla språket och vi vill med detta tema ge barnen ett rikt språk.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

Barnen har under en lång tid visat ett stort intresse för bussen som passerar förskolan varje dag.

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Barnen ska få ett rikt språk, social kompetens, symboler, matematik, bild och form, rim och ramsor, sång m.m.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Vi utgår från sången "hjulen på bussen" som vi kommer starta samlingen med varje gång.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi dokumenterar fortlöpande vårat temaarbete. Pedagogerna dokumenterar med bilder och text .

Avsnitt 7

Avsnitt 8

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: