Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svarta kattens pedagogiska planering HT-15

Skapad 2015-10-23 11:50 i Testförskolan Ales Äventyr Ale
Enbart test!
Förskola
Projekt/Tema

Då vi har många nya barn nu i höst kommer vi att fokusera på att lära känna varandra. Vi vill att barnen ska bli trygga med oss och varandra. Skapa fungerande rutiner för att vardagen ska fungera på ett bra sätt. Vi vill skapa en lärorik, intressant och rolig miljö för våra barn att vistas i.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

Vår barngrupp består av 14 barn. 8 pojkar och 6 flickor.

Vi fokuserar på att barnen ska bli trygga och lära känna oss och sin närmaste miljö.

Vi arbetar med de yngsta barnen och många har inget språk så vi kommer att ta hjälp av TAKK,( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bilder.

Vi arbetar med olika matematiska begrepp.

 

 

 

Mål

-Välj läroplansmål, gärna minst ett från varje målområde i läroplanen 

Nedbrytning av valda läroplansmål

 

 • Vi vill skapa en grupp som fungerar väl och där barnen är trygga.
 • Vi strävar efter att barnen ska få inflytande i verksamheten
 • Vi vill att barnen ska ha en lustfylld tid här hos oss
 • Vi vill att våra föräldrar ska känna sig trygga med oss pedagoger och vår verksamhet. 
 • Våra föräldrar får information och inflytande genom att vi använder Unikum.

Genomförande/Arbetsmetoder

 

 • Samlingar med sånger och ramsor med tecken som stöd
 • Matramsor med tecken
 • Bilder som stöd vid olika aktiviteter.
 • Vi har en miljö som är anpassad till de yngre barnen
 • Sagoläsning
 • Vi har en hund "Tippen" som är med oss på samlingar och andra aktiviteter. Där tränar vi olika begrepp och matematik
 • Daglig kontakt med föräldrar i tamburen både morgon och kväll
 • Rytmik och skapande
 • Vi lär oss om vår närmsta miljö
 • Föräldrakontakt och utvecklingssamtal på Unikum.
   

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: