Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk. 6 Monstret

Skapad 2015-10-25 22:26 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6

Du ska få möjlighet att träna på att skriva texter med ett berättande innehåll, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Du får bygga upp innehållet och göra det spännande och intressant att läsa. Du får träna på att skriva texter med struktur och disposition, att använda skiljetecken och träna på stavning. Du får också träna på att ge och ta emot respons för att kunna utveckla dina egna texter.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Detta ska du lära dig:

- skriva med en röd tråd

- beskriva ett händelseförlopp ex. skriva en spännande inledning,

- använda dig av ett varierat språk

- några av de vanligaste skrivreglerna

- beskriva personer och miljöer så att berättelsen blir levande

- höja stämningen i din text genom att beskriva känslor,

- skriva olika typer av egna texter, t.ex. nyhetsartikel, dikt, recept och faktatext,

- bearbeta dina texter efter respons från kamrat eller lärare,

- ge respons till någon annans text,

I din text ska du visa att du kan använda dig av de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken. Du ska också kunna använda ett språkriktig skrivsätt (inte talspråk).

Så här kommer vi att arbeta:

Under v.35-47 kommer vi under att ha fokus på skrivandet. Under projektets gång kommer du att öva på olika moment i svenskämnet och du kommer att få skriva mycket. Dina texter kommer att utmynna i en roman, Monstret. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

- texternas innehåll, struktur och språkliga variation

- hur du använder reglerna för stavning, skiljetecken och språkriktighet

- hur du använder gestaltande beskrivningar och din handlings röda tråd

- hur du ger och tar emot feedback

- att ge och ta respons på texterna

- din pågående skrivprocess

- muntliga redovisningar för andra elever

- din insats under lektionstid

Matriser

Skrivprojekt: Monstret

F
E
C
A
Röd tråd - kronologisk ordning: början, mitt och slut.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan skriva olika sorters texter med ganska tydligt innehåll.
Du har visat att du kan skriva olika sorters texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du har visat att du kan skriva olika sorters texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du har visat att du kan skriva olika sorters texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Språkets struktur och normer: meningsbyggnad, stavning, skiljtecken, sambandsord, tempus, ordklasser, huvudsats och bisats.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur skiljetecken används.
Du har visat att du på ett ganska bra sätt kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur skiljetecken används.
Du har visat att du på ett bra sätt kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur skiljetecken används.
Du har visat att du på ett mycket bra sätt kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur skiljetecken används.
Berättande texter: innehåll, miljö- och personbeskrivningar, känslouttryck.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du har visat att du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du har visat att du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du har visat att du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Samspel mellan text och bild.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du har visat att du på ett ganska bra sätt kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du har visat att du på ett bra sätt kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du har visat att du på ett mycket bra sätt kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Ge omdömen om texters innehåll. Bearbeta egna texter utifrån respons.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du har ännu inte visat att du kan förbättra dina texter efter att ha fått ett omdöme.
Du har visat att du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du har visat att du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du har visat att du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: