Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2015-10-26 11:01 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F Svenska
...

Innehåll

Centralt innehåll


  • gemensamt skriva på dator.
• Alfabetet
• Sambandet mellan ljud och bokstav.
• Att lyssna
• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Kopplingar till läroplan

  • Sv  1-3
    Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sv  1-3
    Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Sv  1-3
    Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Konkretisering av målen

•  Eleven ska träna sig på att skriva sitt namn.
• Träna några bokstäver i alfabetet. I första hand SOLARM.
• Eleven ska träna sig på att rimma på enkla ord, t.ex. bil-pil, katt-hatt.
• Träna på att lyssna på en saga eller på en kamrat när denna berättar något.
• Utföra en enkel instruktion.
• Eleven ska få tillfälle i att träna sig på att beskriva föremål.

Bedömning

Bedömning sker i mötet med eleverna, både enskilt och i grupp, då vi lyssnar, samtalar och diskuterar med barnen. Bedömning sker också genom enskild kartläggning.

I undervisningen

•  Läsa böcker
• Skriva med hjälp av datorn
• Dikteringar
 
 • Vi lyssnar efter bokstavsljud (fonem).
• Stavelser
• Ord och meningar

• Sekvenskort
• Datorprogrammet rimrum, sebran
• Foto
• Rim och ramsor
• Sjunga sånger
*iPad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: