Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2015-10-26 11:05 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Sveriges landskap, namngeografi, svenska kultur och kulturlandskap.
Grundskola 4 Svenska Geografi

Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Vi ska också lära oss kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

Innehåll

Vi ska läsa om

 • de svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad.
 • Jordklotets uppbyggnad
 • Sveriges landskap och orter, berg, hav och vatten.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor.
 • lära oss namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten.
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige.
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och  på internet och diskutera olika källors användbarhet.
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • titta på filmer om Sverige.
 • prata om hur jorden är uppbyggd.
 • läsa Pojken och Tigern och följa deras resa genom Sverige.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap.
 • visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten.
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet.
 • jämföra var och hur människorna lever och arbetar i de olika delarna av vårt land.
 • använda litteratur och media för att söka kunskap.
 • kritiskt granska din information.
 • använda och förklara centrala ord och begrepp inom geografin.
 • diskutera vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: