Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jord

Skapad 2015-10-26 14:06 i Rödsleskolan Oskarshamn
Under arbetet med "Jord" undersöker vi olika egenskaper hos några jordarter och hur dessa olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I temat undersöker vi olika egenskaper hos några jordarter och hur olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.

Innehåll

Beskrivning

Temat Jord tränar barnens förmåga att arbeta undersökande - med förutsägelser, undersökningar, samtal, anteckningar och redovisningar av olika slag.

Genom enkla tester lär sig barnen att identifiera sand, lera och humus i jord. Genom experiment undersöker barnen hur växter och deras rötter växer i olika jordmåner.

De studerar också hur växter bryts ned med hjälp av maskar och blir en del av jorden. De undersöker också "vanlig jord", den jord som finns vid skolan, genom att tillämpa vad de lärt sig.

Läs mer på www.nta.kva.se

 

Mål för temat

Tema Jord ska bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om::
- vad jord består av,
- hur man känner igen olika sorters jord,
- jordens betydelse för de levande organismerna och för människan.

Lgr 11

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: