Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Barbazoo och Barbaflink för Kornaxet nov-dec

Skapad 2015-10-26 15:35 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Matematiken finns överallt omkring oss. Vi vill att barnen ska uppleva vardagliga matematiska begrepp.
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska få uppleva spänningen med matematik tillsammans med Barbazoo och Barbaflink. Barbaflink  har med sig sina olika matematiska uppgifter som barnen ska få fundera på tillsammans med oss. Barnen ska få erfara matematiska begrepp som mätning, volym, former och sortering.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Barbaflink och Barbazoo kommer på ett lustfyllt sätt introducera matematikfokusområdet genom att med en skattjakt fånga barnens intresse. Vi får i uppgift att hitta en skatt och räkna russin. Sen kommer vi låta barnen uppleva olika matematiska begrepp:

Mätning- Barbaflink kommer med olika mätverktyg som vi funderar på vad de kan användas till. Vi mäter hur långa vi är.

Volym- Vi använder oss av bakningen inför jul att för att tydligöra mängd.

Former-Var finns former runt omkring oss? Kan vi hitta några ute, i skogen och kan barbazoo kanske kan förvandla sig till olika former? Vid julpyssel och pepparkaksbak ser vi om vi kan göra olika former. Vi kommer prata om kvadrat, cirkel, triangel och rektangel.

Sortering- Vi kommer även använda oss av Barbazoos olika djur när vi vill låta barnen uppleva hur man kan se mönster och sortera på olika sätt.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi samtalar med barnen och tar tillvara deras tankar vid våra undervisningssituationer. Vi bygger vidare på vad de vill lära sig mer om och ger dem utrymme att komma med förslag. Vi observerar de yngre barnen för att se vad de visar mest intresse för. Vi tar tillvara vad barnen pratar om och funderar på vid våra olika utbildningssituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer ta foto, filma och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Hur gick det?

Vid uppstarten blev barnen smittade direkt och ville prata vidare om matematik. Väldigt positivt med att använda temafigurerna. 

Vi fortsatte att reflektera hur långa olika saker var för att sen mäta oss själva. Det blev väldigt konkret att se hur långa vi var när vi satte upp det på väggen och barnen fick använda tumstock, linjal och andra mätverktyg. Julbaket blev väldigt lyckat att använda som inspiration att prata om mängd och volym. Tyvärr fick vi en vattenkoppepedimi tillsammans med magsjuka så vi hade väldigt få barn under dessa sista veckor. När vi bakade pepparkakor använde vi olika former som trianglar, kvadrat, cirkel och rektangel. De fick göra sina egna former. 

När vi skulle prata om sortering använde i oss av Barbazoos kompis elefanten och vi hjälpte honom att samla olika löv som vi sen sorterade. Ett spännande ämne var att vi vid vår fruktstund delat äpplen och pratat om halv, fjärdedelar och åttondelar. Detta återkommer barnen till hela tiden. När vi närmade oss jul fick barbabarnen tomteluvor som var trianglar och vi gjorde en gram som var gjord av olika former. 

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Vi kommer fortsätta vårt temaarbete med att fokusera på språkområdet. Vi kommer introducera Barbabok och Barbalala. 

Läsa böcker

Skriva sagor

Ramsa, rimma, sånger

Väcka intresset för bokstäver. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: