Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2015-10-26 20:05 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Syftet med arbetsområdet är att få kunskap om och förståelse för hur det svenska rättsväsendet fungerar.

Alla samhällen har någon form av regelsystem. Vi måste ha lagar, regler och normer för att fungera tillsammans. Vem bestämmer vilka lagar vi ska ha i Sverige och vad händer om någon bryter mot dessa?

Vi ska tillsammans lära oss grunderna i det svenska rättssystemet. Vi ska göra detta genom att arbeta med kapitlet Lag och rätt i boken Samhälle idag. Du kommer också att skriva egen historia om ett påhittat brott och därmed bevisar att du förstår hur rättsprocessen går till i Sverige.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

 • Hur en rättegång går till
 • Vilka personer som deltar vid en rättegång
 • Vilka påföljder som finns
 • Att reflektera över vad som påverkar lagstiftningen
 • Viktiga ord och begrepp
 • Uttrycka dina egna åsikter kring ämnesspecifika frågor 

Att kunna inför provet

 • Du ska kunna förklara varför lagboken skrivs om varje år.
 • Du ska kunna förklara på vilka sätt Justitia - rättvisans gudinna - representerar rättvisa.
 • Du ska kunna förklara vad nödvärn är för någonting.
 • Du ska kunna förklara vad specifika ord betyder. Dessa ord är kopplade till rättsprocessen - från brott till häktning.
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan att vara gripen, anhållen och häktad.
 • Du ska kunna förklara vad de olika domstolarna i Sverige är och hur de skiljer sig åt.  
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan olika termer kopplade till straff och vård.
 • Du ska kunna förklara vem Dawit Isaak är och beskriva hans livssituation.
 • Du ska kunna förklara vad en polisstat är för någonting.
 • Du ska kunna förklara och ge exempel på hur synen på straff har förändrats i Sverige jämfört med hundra år tillbaka.
 • Du ska kunna förklara och motivera dina tanker kring dödsstraffen.


I din berättelse kan du visa att

 • Du vet hur en rättegång går till
 • Du vet vilka personer som deltar vid en rättegång
 • Du vet vilka påföljder som kan dömas
 • Du kan använda dig av viktiga ord och begrepp kopplade till rättsprocessen

Bedömning

 • Skriftligt prov (fredag 25 november - v47) - provet är baserat på kapitlet Lag och rätt i boken Samhälle i dag

 • Inlämningsuppgift - från brott till straff (Inlämnas onsdag v50)
  Uppgiften är att du skriver en egen berättelse om ett brott som äger rum fram till eventuella domen och även en stund efteråt. Du kan använda dig av historien i boken på s 78-85 som stöd. Tänk på hur rättsprocessen går till och ta nytta av dina kunskaper av det som kan händer innan, under och efter rättegången. Skriv mellan 400-600 ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh

Bedömningsmatris: LAG OCH RÄTT ÅK 7 (Skriftligt prov)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktaförståelse
 • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika
Begrepp och ord
 • Sh
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Ställningstagande och perspektiv
 • Sh
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och till relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med väl utvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Sh

Bedömningsmatris: LAG OCH RÄTT ÅK 7 (berättelse)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktaförståelse
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och ord
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analys: Resonera
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: