Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2015-10-27 09:30 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • kunna dela in talen i ental, tiotal och hundratal
 • räkna med tal upp till tusen, både i addition och subtraktion
 • förstå multiplikation som upprepad addition, kunna tvåans, femmans och tians tabeller
 • kunna välja mellan räknesätten addition, subtraktion eller multiplikation för att lösa enkla matematiska problem 
 • kunna förstå hur man räknar med tiotalsövergångar i addition och subtraktion, genom att bygga upp eller ner till närmaste tiotal
 • kunna analoga klockan hel och halv timma, kvart i och kvart över
 • förstå almanackan, hur året är indelat i månader, veckor och dagar
 • ha kännedom om begreppen hel, halv, tredjedel och fjärdedel
 • kunna uppskatta längder och mäta i centimeter
 • kunna uppskatta vikt och kunna väga i kilogram och hektogram
 • kunna känna igen och namnge olika geometriska former såsom kvadrat, rektangel, cirkel, triangel,kub, klot. rätblock och kon

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Med hjälp av diagnoser och formativ bedömning i det dagliga arbetet gör vi bedömningar som vi synliggör i mattematrisen .

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med matematik både utomhus och inomhus i grupp och på egen hand.

Vi använder olika digitala program när vi har genomgångar och samtal om matematik.Vi använder olika plockmaterial för att göra matematiken så konkret som möjligt.

Vi använder mattebok i färdighetsträningen, samt olika mattespel och program på dator och iPad för att få en variation. 

Vi arbetar med problemlösning med exempel från vardagsnära situationer.

Vi arbetar med konkreta material i geometri genom att bygga former och mönster med olika geometriska figurer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: