👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3 Vt-17

Skapad 2015-10-27 10:19 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gäller för år 3 läsåret 15/16
Grundskola 3 Engelska

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift .

Centralt innehåll

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Enkla meddelanden, instruktioner och beskrivningar.
Olika former av enkla samtal och dialoger.
Sånger, ramsor, dikter, sagor och dramatiseringar.
Ord och fraser i närmiljön.

Viktiga begrepp

Enkla meningar, texter, instruktioner och frågor.
T ex färger, räkneord, kläder, djur, kroppsdelar, familjeord, mat, tid, sinnen och känslor.

Konkretisering av målen

 • förstå enkla instruktioner, vanliga ord, meningar och texter
 • uttrycka dig med enkla fraser och bekanta ord
 • läsa enkla ord och meningar
 • följa med i handlingen i enkla filmer t.ex. Pick a Colour, Muzzy, the Game eller korta filmer på Youtube.

Arbetssätt

Elevens intresse och nyfikenhet för språket ska väckas på ett lekfullt sätt med elevens intressen och förkunskaper som utgångspunkt. Detta sker via genomgångar i gruppen där nya ord, enkla instruktioner och frågor presenteras muntligt och skriftligt. Eleven får lyssna på talad engelska, se filmer och träna på att förstå och själv uttala ord och enkla fraser.

Bedömning

Eleverna får visa vad de lärt sig genom att aktivt delta på lektionerna och på olika sätt uttrycka sig i tal och skrift, svara på frågor och följa instruktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3