Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2015-10-27 10:28 i Svärdsjöskolan Falun
Ett arbete om identitet och livsstil
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Att lära sig om hur människors identitet skapas och hur olika livsstilar skapas beroende på arv och miljö.

Innehåll

Syfte

  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Konkretisering av mål

För att utveckla förmågan att kunna reflektera kring sin identitet kommer vi eleven läsa olika texter om hur identitet skapas och läsa moraliska dilemman. Detta övar eleven i att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra resonemang och använda etiska begrepp och modeller.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa gemensamma texter om hur ens identitet skapas och läsa moraliska dilemman. Vi kommer att diskutera begrepp om etik och öva på när begreppen ska användas.

Bedömning

Jag kommer att bedöma eleverna genom diskussionerna i klassrummet samt genom en skrivuppgift där de får skriva om identitet, etik och moral utifrån en frågeställning.

Arbetet kommer ta cirka 2-3 veckor.

Matriser

Re
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra... del underbyggda resonemang
enkla och till viss
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Ny aspekt
Använda etiska begrepp och modeller på ett... fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Ny aspekt
Hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som...
till viss del för resonemanget framåt.
för resonemanget framåt.
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: