Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd sy vetevärmare med broderi

Skapad 2015-10-27 10:29 i Edsskolan Östhammar
Du kommer att få skissa och formge en vetevärmare som du kommer att få dekorera med ett broderi. Vi kommer att brodera med stjälkstygn.
Grundskola 6 Slöjd
Vi kommer öva på tillklippning av tyg, sick-sack och dubbellt invikta fållar. Du ska formge och designa en helt egen dekoration som du sedan broderar med stjälkstygn.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: sy vetevärmare

Tidsperiod: en termin

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Jag har muntliga genomgångar i hel grupp och även enskilda. Du ska också använda dig av skriftliga instruktioner och beskrivningar. Det finns även uppsydda prototyper att använda som inspiration och som elever kan studera hur de är tillverkade.

Bedömningar

Under läsåret kommer du att bedömmas på din förmåga att :

 • arbeta kreativt och självständigt
 • redovisa i loggbok hur du gått tillväga
 • planera och ta ansvar för ditt lärande
 • ta ansvar för arbetsmiljön

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: