Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk 2015/2016 åk 4-5

Skapad 2015-10-27 10:46 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi arbetar med bråk på olika sätt.
Grundskola 4 Matematik

Vi arbetar med bråk på olika sätt

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar med samtliga förmågor under bråkavsnittet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

vad:

 • Kunna utläsa och skriva ett bråk
 • Kunna visa ett bråk som bild
 • Kunna visa ett bråk som dela av antal
 • Kunna visa ett bråk som en plats på en tallinje
 • Kunna jämföra och ordna bråk efter storlek
 • Kunna de vanligaste bråken i procentform och decimalform
 • Kunna hitta på en vardagsuppgift som har med bråk att göra
 • Lösa en vardagshändelse som har med bråk att göra

Hur:

 • Du bedömer dig själv och med hjälp av en kamrat
 • Läraren gör observationer på hur du arbetar enskilt och i grupp
 • Diagnoser muntliga och skriftliga

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Undervisning och arbetsformer

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Du delger klasskamraterna dina tankar och strategier
 • Du arbetar ensam, i par eller i grupp
 • Du arbetar med med olika uppgifter bl a från matematiklyftet.
 • Du arbetar med praktiskt material

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: