Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Formula 4

Skapad 2015-10-27 11:02 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Tal och mönster Längd och räknesätt
Grundskola 4 Matematik

Vi kommer att jobba med förmågor i matematiken ur Lgr11.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- upptäcka matematiska mönster och samband
- lösa problem
- reflektera över valda strategier och metoder  
- förstå och använda matematiska begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala innehållet

Enskilt och tillsammans med andra kommer du:

- jämföra och ordna tal efter storlek 
- upptäcka mönster i figurer och talföljder
- läsa av och sätta ut tal på tallinjer
- siffror och tal  
- stora tal och talföljder
- välja och byta längdenheter
- jämföra och mäta längd
- addera och subtrahera på olika sätt
- känna igen händelser som leder till addition och subtraktion 
- välja lämplig metod när du löser problem
- visa hur du gör när du försöker lösa problem
- aktiviter och lösa problem


Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Bedömningsuppgift

Du kommer få visa vad du kan på dessa uppgifter:
- diagnos 1 och 2
- provräkning 1

Fortlöpande bedömning under lektionerna. 

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan:

- jämföra och ordna tal efter storlek 
- upptäcka mönster i figurer och talföljder
- läsa av och sätta ut tal på tallinjer
- siffror och tal  
- stora tal och talföljder
- välja och byta längdenheter
- jämföra och mäta längd
- addera och subtrahera på olika sätt
- känna igen händelser som leder till addition och subtraktion 
- välja lämplig metod när du löser problem
- visa hur du gör när du försöker lösa problem

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: