Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD-LPP trä/metall år3

Skapad 2015-10-27 11:07 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
I år 3 arbetar vi med att lära oss arbetsprocessen från idé till färdigt arbete.
Grundskola 3 Slöjd

Vi tränar på arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Under arbetets gång lär sig eleverna rita och planerar sitt arbete, genomföra arbetet med enkla verktyg och maskiner samt använda lämpliga material. Eleverna tränar på att arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner. Eleverna provar på att: mäta, såga (olika sågar), fila, spika, putsa, borra, måla, olja, mm Eleverna tränar på dokumentation och värdering av arbeten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att du som elev lär dig:

- göra skiss/ritning eller mall och planerar innan du börjar arbeta

- använda enkla verktyg och maskiner

- säkerhetsregler och skyddsföreskrifter

- ta eget ansvar och egna beslut

- förstå och arbeta efter instruktioner skriftliga/muntliga (muntligt både enskilt och grupp)

- dokumentera och värdera dina arbeten.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

- göra skiss/ritning eller mall och planering innan du börjar arbeta

- använda enkla verktyg och maskiner

- veta namnen på verktygen, maskinerna och materialet och kunna när och hur man använder dem

- ta eget ansvar och egna beslut

- arbeta efter både skriftliga och muntliga instruktioner (muntligt både enskilt och grupp)

- dokumentera och värdera dina arbeten

Jag bedömer arbetet genom:

- observationer under arbetets gång

- färdiga ritningar, mallar, planeringar och värderingar

- färdiga arbeten.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt.

Eleverna får även se hur de olika momenten utförs praktiskt.

Eleverna får under arbetets gång stöd och hjälp enskilt och i grupp under hela slöjdprocessen.

Digitala genomgångar på Ipad och Smartboard.

Hitta lösningar på problem t ex med hjälp av Ipad, dator, färdiga arbeten och kamrater.

Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för trä-metallslöjd år 3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Idèutveckling och överväganden
Att visa sina idéer i skiss, bild ritning eller mall.
Bedömningsunderlag saknas.
Kan till viss del visa sin idé i skiss, bild, ritning eller mall.
Visar sina idéer i skisser, bilder, ritningar eller mallar.
Väl genomtänkta idéer med tydliga skisser, bilder, ritningar eller mallar.
Framställning
Initiativförmåga, ansvar och ambition
Behöver mycket stöd i slöjdarbetet.
Tar ibland eget initiativ och visar ansvar. Visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Framställning
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa och förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa och förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Värdering
Förmågan att dokumentera sitt arbete
Dokumenterar tillsammans med handledaren.
Dokumenterar till viss del sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete på ett bra och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: