👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Däggdjur i närmiljön

Skapad 2015-10-27 13:09 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte:

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Centralt innehåll årskurs 1-3

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Bedömning

  • Eleven kan namnge 10 djur i vår närmiljö
  • Eleven kan berätta om ett vanligt djur i vår närmiljö och dess livscykel
  • Eleven kan förklara hur en näringskedja i vår närmiljö kan se ut med växter och djur.

 

Bedömning avser:

-Bedömning saknas

-Insats krävs, eleven uppnår ej kunskapskrav

-Godtagbara kunskaper

-Mer än godtagbara kunskaper