Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2015-10-27 14:51 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Du ska få lära dig om solen, jorden och månen. Du kommer att få lära dig några stjärnbilder. Du kommer också att få lära dig om hur människor förr trodde att jorden skapades och myter och berättelser som har funnits om detta.

Innehåll

Tidsperiod

ca 12 veckor

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Vi kommer att arbeta med:

begreppslig förmåga, genom att använda nya begrepp
förmåga att hantera information, genom att läsa faktatexer samt söka på internet
kommunikativ förmåga, genom att redovisa det vi lärt både muntligt och skriftligt

Centralt innehåll

se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna:
Ge en enkel förklaring till hur det blir natt och dag.
Ge en enkel förklaring till varför det finns olika årstider.
Känna till några stjärnbilder och myter som folk trodde på förr.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få se filmer med fakta om solen och månen och dess förhållande till vår jord.
Du kommer också att få se/ höra berättelser om mytologi och historierna bakom våra stjärnbilder. Vi samtalar och diskuterar.
Du kommer att få göra bilduppgifter.
Vi läser texter om rymden.
Du kommer att få använda din chroomebook till att söka information. 

Elevens ansvar och inflytande

Du ansvarar för att vara aktiv under lektionerna, ställa frågor och delta i diskussioner. Du ansvarar också för att slutföra de uppgifter du får.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: