👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2015-10-27 19:16 i Dalabergsskolan Uddevalla
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?
Grundskola 5 Historia
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.

Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

 

Konkretisering av mål

Du ska visa att du kan återge, i stora drag, vad som hände under Vasatiden både i samhället och med kyrkan. Du ska visa att du, i stora drag, förstår och kan förklara varför det blev som det blev, ex orsak och konsekvens av reformationen. Du ska också kunna jämföra något på Vasatiden, tex hur bönderna levde eller uppror mot kungen, med något liknande under någon tidigare tidsepok eller hur det ser ut idag. Du ska kunna använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

Begrepp och personer du ska bli säkrare på:

landsfader, jordebok, reformation, protestantiska kyrkan, Gustav Vasa, Vasas krönika, Martin Luther

Arbetssätt

Läser texter och svarar på instuderingsfrågor.
Vi tittar på och samtalar om filmer.
Samtalar och diskuterar det man läst.                                                                                            Bearbetar begrepp kopplade till området.

Vi övar på att använda begreppen genom att sätta in dem i texter som vi själva skriver.

 

Jag kommer bedöma dina kunskaper i ämnet genom att se/höra hur du:

-muntligt diskuterar ämnet

-skriftligen besvarar frågor.

-hur du engagerar dig vid gemensamma genomgångar.

-hur du svarar på frågor muntligen och skriftligen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6