Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima 2b kapitel 6 "Bland hajar och rockor".

Skapad 2015-10-27 22:24 i Västra Karups skola Båstad
Jämföra och beskriva geometriska objekt. Storleksordna tal upp till 1000. Addition i talområdet 0 till 100 med tiotalsövergång. Använda miniräknare
Grundskola 2
Har hajar och rockor något gemensamt med tredimensionella objekt?

Hur lång är talraden egentligen?

Hur kan du använde de smarta tankeformerna du lärde dig tidigare när du ska räkna addition med tiotalsövergång?

Tillsammans kan vi hitta svar på frågorna.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

LÄRNDE

 Du kommer att få utveckla din förmågor och kunskaper genom att:

 • Vara delaktig i gemensamma genomgångar.
 • Vara aktiv i diskussioner genom att ställa frågor.
 • Lära av kamrater.
 • Lära till kamrater.
 • Arbeta i grupp.
 • Arbeta på egen hand.
 • Arbeta med "plockisar".
 • Spela spel
 • Räkna i Primaboken.
 • Använda dator och iPad.

  

BEDÖMNING

I matrisen visar du din kunskapsutveckling. Tillsammans diskuterar du och din lärare vad som blir ditt nästa steg.

Matriser

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet använda din kunskap.
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.
 • Lgr11
 • Lgr11
Geometri
Jämföra och beskriva geometriska objekt.
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Storleksordna tal upp till 1000.
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
 • Ma   3
Problemlösning
Strategier för hur du löser matematiska problemlösningar
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: