Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd - Slöjdpåse med applikation, åk 4

Skapad 2015-10-28 11:22 i Östra skolan Falun
Sy din egen designade slöjdpåse för att kunna förvara dina slöjdalster i.
Grundskola 4 Slöjd
Slöjdpåse åk 4 Du skall nu sy en slöjdpåse så du kan förvara dina slöjdprojekt i under kommande år. På påsen syr du en applikation med ditt namn på .

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll årskurs 4-6

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • Formge: välja färg på tyget till påsen, rita hur namnet skall se ut och välja vilka stygn som kan användas (applikationssöm, efterstygn, stjälkstygn eller kedjestygn)

 

 • Följa skriftliga och muntliga instruktioner

 

 • Dokumentera sitt arbete och kommentera arbetsprocessen i sin loggboken

 

 • Använda tidigare inlärda kunskaper

 

 • Använda sig av slöjdspecifika begrepp utifrån slöjduppgiften t.ex. arbetsbeskrivning, räta/avigsida, trådrak, tvär/längsnåla, säkerhetsnål, sömsmån, mätsticka, raksöm, zickzack, stämhack, kanal samt olika broderisömmar (efterstygn, stjälkstygn, kedjestygn)

Undervisning

 • Välj enfärgat/mönstrat vävt tyg till din slöjdpåse
 • Välj hur ditt namn skall se ur. Skriv själv eller välj från listan på lämpliga bokstäver.
 • Nåla fast mallen trådrakt och ekonomiskt.
 • Klipp ut tyget ca. 5 cm större än mallen runt om
 • Ta bort mallen och vänd tygerna så de ligger räta mot räta.
 • Markera 1 cm sömsmån runt alla sidor.
 • Markera ut stämmhacken i överkant på tyget.
 • Klipp ut på tyget på den ritade linjen.
 • Zickzacka de två delarna var för sig runt om.
 • Sy ditt namn på ena tygets rätsida med applikastionssöm/broderi
 • Tvärnåla ihop de två tygdelarna (tänk på att en kortsida ska vara öppen).
 •  Sy ihop långsidorna och en kortsida med raksöm och 1 cm sömsmån så det blir en påse (kom ihåg att fästatråden genom att backa i början och slutet på raksömmen.
 • Vik ner 1 cm mot avigsidan i överkanten där öppningen ska vara(tvärnåla fast kanten och stryk)
 • Vik ner en  gång till 4 cm mot avigsidan (tvärnåla och stryk)
 • Sy en raksöm längst ner på vikningen så det bildas en kanal för bandet/snodden.
 • Välj band/snodd
 • Nu är påsen klar.
 • Fyll i utvärderingen. 

Redovisning

Sker muntligt samt en skriftligt utvärdering över det färdiga resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskraven i Slöjd

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Formge och framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt rned hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Redskap/verktyg och säkerhet
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Materialval, miljöaspekt och motivering
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Kreativitet och utveckling
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöidarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Reflektionsförmåga
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Estetisk förmåga
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: