👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av egen träning för åk 9

Skapad 2015-10-28 12:19 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Uppgift som behandlar kunskapskrav med fokus på egen planering. Anpassad för åk 9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Ett av kriterierna i Lgr11 handlar om att både förstå och kunna planera egen träning samt att utvärdera den. Eleverna kommer att testa på olika typer av kondition- och styrketräningsformer, för att skapa en så bred bild av träning som möjligt. Under tiden kommer eleverna att utforma ett eget träningsschema, där de utformar egna mål utifrån egna preferenser. Eleverna ska föra träningsdagbok och reflektera i slutet av perioden. Se nedan för uppgiftsbeskrivning!

Innehåll

Uppgiftsbeskrivning

Uppgift

Du ska planera en 4-veckors träningsperiod för att förbättra din kondition/styrka. Du ska under denna period föra en träningsdagbok, där du skriver upp all fysisk aktivitet som du genomför. Det kan vara något du gör på din fritid eller idrotten på skolan. Dagboken skall sedan utvärderas.

Arbetet ska innehålla följande:

Planering

• Hur ska du träna för att förbättra din kondition/styrka.

• Vilka förutsättningar har du?

• Vilken typ av fysisk aktivitet ska du ägna dig åt?

• Hur ofta ska du träna?

• Hur länge bör du träna varje gång och med vilken intensitet?

• Hur skall du variera träningen?

Träningsdagbok

Dagboken ska svara på följande frågor:

• När utförde jag aktiviteten?

• Vilken typ av aktivitet var det?

• Hur lång tid höll aktiviteten på?

• Hur var upplevelsen av träningen?

(Se exempel på träningsdagbok i GAFE, eller be om en utskriven kopia)

Utvärdering

• Vad kan du ha för nytta av att skriva en träningsdagbok? Hur tror du att en elitidrottare kan ha för nytta av en träningsdagbok? Hur kan en vanlig motionär använda sig av träningsdagboken?

• Hur upplevde du träningsdagbok? Beskriv effekten av de olika aktiviteterna du har gjort! Fanns det någon aktivitet som du tycker var roligare än de övriga? Varför just denna, och skulle du kunna tänka dig att hålla på med denna aktivitet mer?

• Upplever du att du förbättrade din kondition/styrka under de här 4 veckorna?Förbättrade du ditt resultat på konditionstestet? Är du nöjd med ditt resultat? Hade du kunnat planera din träning på ett annorlunda sätt?

• Vad är viktigt för att du ska uppnå en god hälsa? Vad är hälsa för dig?

• Varför är regelbunden fysisk aktivitet viktigt för hälsan? Vilka positiva effekter får du av motion?

• Vilka risker för skador finns de i de olika aktiviteterna? Hur kan man förebygga dessa på bästa sätt?

Tänka på att försöka förankra svaren med dina resultat och fakta, som du kan hitta i böcker eller på internet.

Formalia

• Planeringen och utvärderingen får MAX vara 3 A4-sidor, datorskrivet.

• Källor ska presenteras i slutet av arbetet, var har du hittat den fakta du använder.

• Arbetet lämnas in via GAFE, om du har problem med att komma in på GAFE kan du även maila arbetet till mikael.stanggren@molndal.se

 

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömning av uppgift: Planering av egen träning

E - betyg
C - betyg
A - betyg
Planering
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt, sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt, sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt, sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven kan i på ett i huvudsak fungerande sätt förebyggande skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan i på ett relativt väl fungerande sätt förebyggande skador genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan i på ett väl fungerande sätt förebyggande skador genom att förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.