Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FJÄRILEN Projektbeskrivning Hållbar utveckling 2015/2016

Skapad 2015-10-28 12:44 i Slöinge förskola Falkenberg
Vi har valt att fördjupa oss i Hållbar Utveckling då vi anser att framtidens barn behöver få kunskap i det livslånga lärande, där barn får stå i centrum, lära om de olika demokratiska arbetsformer och vikten om olikas perspektiv. Vi kommer att följa upp projektet efter barnens intresse och utveckling.
Förskola

Vi har valt att fördjupa oss i Hållbar Utveckling då vi anser att framtidens barn behöver få kunskap i det livslånga lärande, där barn får stå i centrum, lära om de olika demokratiska arbetsformer och vikten om olikas perspektiv.

Innehåll

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)  

Vi vill att barnen ska få en förståelse för det som de är intresserade av, kunna fördjupa sig i där intresset finns och kunna ta egna initiativ. Tillsammans med pedagoger/vuxna ska barnen vara medupptäckare. Vi vill undersöka kring det barnen är intresserade av genom att utforska och experimentera tillsammans. 

Att möta barnen - förskolans engagemang kring hållbar utveckling.

1. Livslångt lärande  - Vi lär oss ständigt nya saker i nya sammanhang, både enskilt och i grupp, både inne och ute, på förskolan och utanför förskolan. Vi har alla olika erfarenheter som är viktiga att lyfta fram och samtidigt veta att någon lyssnar på de olika funderingar individen har. '

2. Barnet i centrum -  barnet skapar sin egen kunskap i samspel med andra. Utifrån barnets intresse, förkunskaper, frågor och erfarenheter.

3. Helhetssyn - Att koppla ihop alla delar till en helhet är viktigt och att prata om, hur det var innan och hur det är nu

4. Demokratiska arbetsformer - En hållbar utveckling där alla är delaktiga i alla olika sammanhang.

5. Reflektion - genom dokumentation, förhållning till att vara kritisk, lyssna och ställa frågor så att våra kunskaper växer och att vi också blir mer medvetna om hur, vad och varför.

6. Olika perspektiv - Sträva efter att ge olika perspektiv på saker och ting och att uppmuntra att man lyssnar på andra och att man vågar uttrycka sina tankar och funderingar.


 

Uppstart projektplanering

I en samling som vi har en dag, frågar vi barnen om de vet vart man ska slänga äppelskrutt och Övrigt skräp. Vi frågar barnen om man får slänga allt skräp i en påse? Glas? Burkar? Papper? Vi diskuterar tillsammans med barnen om vikten om att hålla vår natur ren och vart skräpet tar vägen. Tillsammans bestämmer vi att varje barn skall få ta med sig något skräp hemifrån. Vad händer sen? Hur går vi vidare med detta?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Genom att berätta för föräldrarna om det som händer på förskolan, det som barnen är intresserade av, prata och reflektera över det barnen är intresserade utav, tillsammans med barn och föräldrar. Vi har dokumenterat i Unikum och på förskolan, berättat för föräldrar om det olika moment. När vi skickar Milo hem med barnen vill vi involvera även förÄldrar, tillsammans med barnen ska de undersöka och läras tillsammans vad de gör med sitt skräp hemma och sedan dokumentera detta på UNIKUM.

Genom att be barnen ta med sig något skräp hemifrån har föräldrarna blivit involverade i det de skickar med barnen från deras hem, och att föräldrar tänker kring hur och vad sorteras detta, vart slänger vi detta.

Vad är en återvinningsstation? Hur många av barn och föräldrar har varit där och besöker en sådan?

Från föräldramöte från ht 2015 diskuterar vi tillsammans med föräldrar om vad hållbar utveckling är och hur kan du/ni som föräldrar bidra med hållbar utveckling i förskolan. Föräldrar diskuterar i smågrupper och sedan delger övriga om hur de tänker kring hållbar utveckling.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

På förskolan har vi ordnat tillsammans med barnen olika lådor som är märkta med olika bilder där barnen kan slänga skräpet de hittar i naturen, utanför förskolan eller sådant som de inte vet hur man ska sortera. 

Vi pratar om att gå till återvinningsstationen - vad är en återvinningsstation? Vad finns där? Vad gör man där? Vi bestämmer med barnen att nu när vi har samlat lite skräp i förskolan, att vi tar med oss skräpet och går en promenad till återvinningsstationen här i Slöinge.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

 

Efter samlingen ber vi barnen att ta med sig något skräp hemifrån som vi sedan skall tillsammans med barnen sorterara och prata vidare om skräpet. Barnen har med sig olika saker som skräp hemifrån och tillsammans börjar diskussionerna. Kan man slänga allt i en vit påse? Varför har vi vita och bruna påsar? Vart slänger ni erat skräp  hemma? Någon som har bruna påsar hemma och vad slänger ni i där?

Tillsammans med barnen diskuterar vi hur vi kan organisera en sorteringsstation och vi kommer fram att vi får ha små lådor på avdelningen så vi kan slänga skräpet. Ska vi slänga allt skräp tillsammans? Vi följer upp och dokumenterar både i gruppen, enskilt och på unikum.

 

 

Det började med att en av oss pedagoger hittar en saga, av en slump, på internet som handlar om ett troll vid namn Milo och miljön. Milo är ett troll som en dag bestämmer sig för att rymma till människorna och staden och där möter han två förskole kompisar. De visar han runt och han får vara med och uppleva annorlunda saker som han aldrig varit med om, som olika lådor som flänger fram och tillbaka, och släpper ut konstig rök och det ligger skräp överallt. Innan vi ens hunnit läsa klart boken så har barnen börjat ställa olika frågor och deras reflektioner hörs på olika håll. Barnen berättar om att man inte får slänga skräp  hur som helst i naturen, att djuren kan dö om man slänger skräp och att träd i naturen inte får någon luft om man slänger skräp. Diskussionsfrågor och barnens reflektioner fortsätter och här utvecklas ett intresse hos barnen, som vi inriktar oss på och bestämmer oss att köra vidare på. Genom att lyssna på vad barnen pratar om, reflekterar och berättar tar vi upp det här ämnet vidare.

 • Barr och Pinne - en kortfilm om när Barr och Pinne räddar världen och lär oss om hur vi människor kan ta vara på att rädda våran planet.
 • Återvinningsstation - vi besöker en liten återvinningsstation här i Slöinge, tillsammans med barnen. Vi har bett  barnen att ta med  sig något skräp hemifrån som vi sedan skulle ha kvar på förskolan och vidare pratade vi om hurvida man får slänga skräp bara så där vart som och efter vi pratat och sorterat inne på förskolan med barn och pedagoger, tog vi oss till återvinningsstation här i Slöinge. Där fick varje barn slänga något från sin kasse, för att se hur man sorterar och slänger de olika skräp.
 • Skapande - med hjälp av skräp, måla lyktor av marmelad glasburkar, fågelhus av en mjölkpaket mm.
 • Milo dockan - följer med varje barn hem för att se vart skräpet tar vägen hemma hos varje barn. Vart slänger barnen och barnens föräldrar skräpet hemma? Allt i en påse? Sorterar ni skräpet hemma? Milo och barnen får ta med sig något skräp hemifrån till förskolan. Hur känns det? Vad är det för skräp och hur/vart sorterar vi det?

 

Formulera mål

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: