Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valfritt arbete åk 6 Vt 2017

Skapad 2015-10-28 12:48 i Svärdsjöskolan Falun
Under terminen ska du arbeta med ett maskinsömnadsarbete du valt, utifrån givna ramar.
Grundskola 6 Slöjd
Du ska dokumentera hela arbetet i loggbok och efteråt beskriva och argumentera varför du valt din design. Vilka metoder du valt i framställningen för att genomföra din idé, samt träna på att göra en personlig planering av arbetsgången. Vi går igenom hur man ritar mönster och klipper ut i tyg, en repetition från tidigare årskurser, progression. Hur man använder symaskinen, samt hur du ska använda dig av arbetsbeskrivningen till ditt arbete Du kommer se olika material och tekniker som du kan använda och bli inspirerad av, när du sen ska omsätta din egen idé. Eleverna får även veta vikten av eget ansvar när det gäller arbetet samt att de väljer handlingsalternativ som leder framåt.

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

Kan använda det svenska språket i tal och skrift.

Kan lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.

Tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö. 

 

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

Dialog i grupp och enskilt. där vi hänvisar till din  individuella planering. Där finns din eller gruppens överenskommelser i klasspärmen. Det för att öka förståelse, förtrogenhet och delaktighet.

 

1D. Det betyder att (konkretiserade mål):

Vi pratar gemensamt och i grupp hur målen ska uppnås.

Slöjdens arbetsprocess

Välja material ur ett miljömässigt  tänk.

Återbruk och kombinera olika material där det går

Maskiner, redskap och säkerhet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer modet nu och då.

2 UNDERVISNING

 2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 • Slöjdens material: Tyg lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. sytråd, garn, pärlor, paljetter och textilfärg eller egna förslag.
 • Redskap:Saxar anpassade till materialet, nål, kritpenna, måttband mm.
 • Hantverksteknik: Broderi, applikation och textilfärg med flera valfria tekniker där du kan designa ditt plagg tex.
 • Maskinsömnad och hur symaskinen används. 
 • Slöjdens arbetsprocesser: Idé som du formger, överväger, framställer.
 • Du värderar din arbetsinsats och resultat i ord och bild och dokumenterar det i din loggbok.
 • Du tränar olika slöjdtermer. Det vill säga sömsmån, mitt bak, tygvikning, rätsida, avigsida, pressarfot och andra begrepp du samlar på dig under arbetets gång.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material. Du kan utveckla din idé utifrån tänkt funktion.
 • Slöjden i samhället: Vår miljö.

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Power point
 • Tillverka ett plagg eller annat symaskinsarbete efter arbetsbeskrivning
 • Genomgång av symaskiner och dess funktioner.
 • Med dina egna idéer och de val du gör under arbetets gång redovisa regelbundet i arbetsbladet som också är din loggbok.

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att: Granska information, följa en arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner. Analysera processen och värdera din arbetsinsats och resultat. Välja och motivera dina val utifrån din ide´.

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till .

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån din ide, för att kunna framställa ditt föremål.
Känna till hur du använder en arbetsbeskrivning.
Ekonomi kopplat till hållbar utveckling/återbruk.
Känna till olika material/tekniker och arbeta med dem.
Analysera och värdera arbetsprocessen.

 

2E. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, ha utvecklat och tränat dina färdigheter att:

Använda symaskinen. 
Formge och framställa ett maskinsömnads arbete.
Dokumentera arbetsprocessen och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

2F. UNDERVISNINGSDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av vad undervisningen kommer att innebära. Vad betyder det egentligen?

Detta kommer vi att jobba med varje lektion så att du som elev känner till detta och att du känner dig delaktig i arbetet.

3. BEDÖMNING

 3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Hur du formger och framställer ditt arbete.
Hur du använder handverktyg och symaskinen, samt tränar dig i att följa en arbetsbeskrivning.
Hur du motiverar dina val.
Hur du utvecklar din idé.
Hur du i arbetsprocessen väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Hur du värderar din arbetsinsats och hur det påverkat arbetets kvalitet.

 3B. Vi kommer att bedöma genom att:

Genom kontinuerlig feedback under lektionstid.
Vi går igenom din ide, planering, dokumentation under processen och sammanställer det i bedömningsmatrisen du har så du får en klar bild hur du kan gå vidare och ligger till.
Sambedömning av textilslöjdslärare.
Eleverna berättar för varandra hur processen gått till. 

 3C. Exempel på bedömning:

Exempel på arbetsprocess och dokumentation samt arbeten finns i textilsalen.

 

3D. BEDÖMNINGSDIALOG: Vår (lärare och elevers) Gemensamma tolkning av bedömningen. Vad betyder det egentligen

Detta har vi gjort och ni har också fått en bedömningsmatris för sömnad som vi gått igenom steg för steg.

Matriser

Sl

F
E
C
A

Sl
Utvecklingsmatris slöjd (år 4-6)

Har inte bedöms.
E
C
A
Idé och inspiration
(Planering och ritning).
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som ELEVEN SJÄLV har sökt upp.
Tillvägagångssätt
(Val av lämpligt arbetssätt)
Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Under arbetets gång
(Kreativitet under arbetet)
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som EFTER BEARBETNING leder framåt.
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder framåt.
Skapandet
(Arbetsprocessen)
Du kan på ett ENKELT OCH (OFTAST) GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett UTVECKLAT OCH GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hjälpmedel
(Verktyg, maskiner och övriga redskap)
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED VISST STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du kan (SJÄLV) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Utvärdering
(Dokumentation av arbetet från idé till färdig produkt).
Du kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats.
Föremålets uttryck
(Färg, form, trender och traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: