👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat Kappa

Skapad 2015-10-28 14:14 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Varför får vissa platser på jorden över 10 meter nederbörd per år medan andra ytterst sällan ser någon nederbörd? Vi undersöker hur klimatet är i olika delar av världen samt hur vi människor anpassar oss efter det.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Väder och klimat med atlas

Innehåll

Väder och klimat

Vad är det för skillnad på väder och klimat? Hur anpassar vi oss efter rådande klimat? Detta ska vi bla ta reda på i detta arbetsområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi arbetar med att beskriva och förklara vad som skiljer de olika klimatzonerna åt. I den undersökningen kommer vi att ta upp vad det är som påverkar klimatet på olika platser på jorden och hur det är att leva i olika delar av världen.

Hur?

Vi arbetar med anteckningar, faktaböcker , filmer och kartböcker.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Dina förmågor att kunna beskriva och förklara rådande klimat på bestämda orter bedöms samt hur vi människor anpassar oss efter rådande klimat. Vid bedömningen kommer du att använda atlas för att tolka informationen från fysiska - repektive specialkartor.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
    Ge
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
    Ge

Matriser

Ge
Kopia av GEOGRAFI kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.