Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 7 v.34-51 HT16

Skapad 2015-10-28 19:53 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Målet denna terminen är att du ska lära dig hälsa och presentera dig på franska. Du ska också lära dig räkneorden 0-100, färger och om olika sport och skolord på franska.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Moderna språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang
där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Kommunikationens innehåll

- Hälsningsfraser.
- Presentation av sig själv.
- Räkneorden 0-100.
- Klockan.
- Skolverktyg.
- Sport.
- Fakta om Paris och Frankrike.

Förmågor

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.

Bedömningsformer

- prov som omfattar förmågor lyssna och skriva

- skriva en text för att beskriva olika föremål i rummet

- presentera sig muntligt och svara på enkla frågor som handlar om en själv

- varje vecka till på torsdag är det en läxa, länken till läxa finns i Showbie

 

 

Matriser

M2
Matris Kapitel 3-6 v. 36-51

Når ej kunskapsmålen. Insats krävs.
E
C
A
LYSSNA
Du förstår ännu inte det väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
LÄSA
Du förstår ännu inte det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
TALA/SAMTALA
Du kan ännu inte uttrycka dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar.
Du uttrycker dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar. Du kan till viss del i tal anpassa språket till mottagare och efter situation.
SKRIVA
Du kan ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift Du kan ännu inte göra enstaka enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan till viss del anpassa språket i din text till mottagare och efter situation.
STRATEGI
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av några olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av flera olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
REALIA
Du känner ännu inte till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du känner till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har viss kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.

M2
Sme: Moderna språk matris

Når ej kunskapsmålen. Insats krävs.
E
C
A
LYSSNA
Du förstår ännu inte det väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
LÄSA
Du förstår ännu inte det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
TALA/SAMTALA
Du kan ännu inte uttrycka dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar.
Du uttrycker dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar. Du kan till viss del i tal anpassa språket till mottagare och efter situation.
SKRIVA
Du kan ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift Du kan ännu inte göra enstaka enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan till viss del anpassa språket i din text till mottagare och efter situation.
STRATEGI
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av några olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av flera olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
REALIA
Du känner ännu inte till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du känner till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har viss kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: