Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag språklyft, leksaksfabriken

Skapad 2015-10-28 21:52 i Rävlandaskolan F-4 Partille
Material kopplat till Nya språket lyfter.
Grundskola 1 Svenska

Eleverna får vara med och starta en påhittad leksaksfabrik. Fabrikens direktör Kim Leksaksson anställer läraren som arbetsledare och eleverna som medarbetare. I arbetet koncentreras uppgifterna till observationspunkterna A:1-A:4 från Nya Språket Lyfter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Elevdel

Under några veckor framöver skall du få vara med och starta en påhittad leksaksaffär. Du ska tillsammans med dina klasskamrater försöka få jobb hos direktör Kim Leksaksson och sedan hjälpa honom med hans affär. 

Du kommer att få möte Rex, Professorn, Ferran och en hel del andra figurer under arbetets gång. Lycka till med ditt arbete. 

Detta ska du lära dig:

 • återberätta vad en text handlar om,
 • skriva en egen text med en handstil som andra kan läsa, 
 • att ta instruktioner, 
 • argumentera för din åsikt och lyssna på andras. 

Så här kommer vi att arbeta:

Först läser jag olika avsnitt av en berättelse för er. Du ska sedan kunna svara på frågor som visar att du förstår det du har hört.

Du ska visa att du har egna tankar och funderingar kring det du får höra. 

Du kommer att få olika uppdrag av direktör Kim Leksaksson som du ska utföra. 

Du kommer även att få uppgifter att göra hemma som du sedan ska redovisa i skolan. 

Du ska få skriva egna ord och meningar och ibland måla bilder till. 

Detta ska du visa att du kan:

 • lyssna när jag läser, 
 • förstå det jag läser, 
 • skriva bokstäver och korta meningar så att andra kan läsa,
 • ta en instruktion och utföra uppdrag därefter,
 • argumentera för dina förslag,
 • lyssna på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: