Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden år 5

Skapad 2015-10-29 09:03 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att undersöka Norden. Hur och varför landskapet ser ut som det gör. Vad försörjer sig människorna på? Vad är det som gör Norden speciellt? Hur kommer det sig att det är möjligt att bo på dessa breddgrader?

Innehåll

Förväntat resultat

Du ska visa kunskaper om hur jordytan ständigt omformas av naturen och människan.

Du ska visa kunskaper om att det finns anledningar till att människor bor där de bor.

Du ska kunna använda dig av geografiska begrepp.

Du ska kunna använda dig av t.ex kartor för att få nya kunskaper och dra slutsatser.

Du ska kunna placera ut Nordens länder, huvudstäder, några andra viktiga städer och andra geografiska platser som berg, hav, floder etc.

Du ska resonera om vad vi Norden kan göra föra att minska vår miljöpåverkan och vad som menas med en hållbar utveckling. 

Viktiga geografiska begrepp

Topografisk karta

Tematisk karta

Väderstreck N-S-V-Ö

Gradnät

Klimat

Golfströmmen

Grundvatten

Glaciär

Importera

Exportera

Råvaror

Naturresurs

Producera

Fyndighet

Industri

Tjänsteföretag

Energikälla

Vulkan

Lava

Befolkningstäthet

Sund

Slättlandskap

Fjäll

Fjord

Dal

Vik

Högland/Lågland

Hållbar utveckling

Examinationsuppgifter

Du kommer att bli bedömd i det dagliga arbetet, genom att visa muntliga kunskaper i samtal, diskussioner och frågor. Du kommer visa dina kartkunskaper i ett skriftligt prov. På träningsmaterialet till kartkunskaperna kommer det att stå vad du ska kunna. Vi kommer även ha en muntlig presentation av ett nordiskt område där du kommer att visa dina geografiska kunskaper. Vi kommer också ha skriftliga uppgifter där du får visa din förmåga att jämföra de nordiska länderna och resonera kring varför människor bor där de bor och hur de utnyttjar de geografiska förhållandena. 

Bedömning

Se bedömningsmatrisen.

Ett exempel på en frågeställning och olika utvecklade svar. Varför bor många människor längst kusterna i Norden? Svar nivå 1: Det ligger många städer där. Svar nivå 2: Många städer i Norden ligger längst kusterna eftersom möjligheterna för försörjning är större där. Många områden i inlandet har varit svåra att odla och där har man mest kunnat syssla med skogsbruk. 

Undervisning

Vi kommer att använda oss av Puls Norden som är vår lärobok. Träna på kartkunskaperna med hjälp av kartboken och kartblad. Träna på att förstå och använda oss av de geografiska begreppen. Vi kommer även följa UR-serien "Geografens testamente". 

Vi kommer att arbeta kring de viktiga geografiska frågorna:

  • Hur ser det ut i området och hur fungerar det där?
  • Hur och varför har det blivit så?
  • Hur använder människorna området och hur sköter de det?
  • Hur var det i området förr?
  • Hur blir det i framtiden?

Matriser

Ge
Norden bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Namngeografi
Du kan placera ut några av Nordens länder, städer, öar, berg och hav.
Du kan placera ut ett flertal av Nordens länder, städer, öar, berg och hav.
Samband och orsaker
Du kan redogöra för några av de orsaker som påverkar var vi människor bor. Berätta om några samband mellan hur natur och klimat påverkar oss samt hur vi människor påverkar natur och klimat.
Du kan redogöra samt utveckla dina tankar om flera orsaker som påverkar var vi människor bor. Berätta om flera samband mellan hur natur och klimat påverkar oss samt hur vi människor påverkar natur och klimat.
Geografiska begrepp
Du kan använda och förstå flera av de geografiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du kan använda och förstå de flesta av de geografiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Kartkunskaper
Du kan med viss hjälp använda dig av kartor och resonera kring hur de kan hjälpa dig till ny kunskap om Norden.
Du kan använda dig av kartor och resonera kring hur de kan hjälpa dig till ný kunskap om Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: