Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2015-10-29 13:46 i Västra Karups skola Båstad
Religion Klass 6 Höstterminen 2015
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är religion? En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om hinduism och buddhism. Vi kommer att lära oss mer om religionernas heliga byggnader, heliga skrifter, traditioner, högtider och ceremonier. Vi jämför religionerna för att upptäcka likheter och skillnader. Med hjälp av några etiska begrepp resonerar vi också kring några vardagliga moraliska frågor samt resonerar kring identitet och livsfrågor. Vad är egentligen viktigt i livet och hur kan man leva sitt liv för att man själv och andra ska må så bra som möjligt?

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi använder bland annat Quizlet och Kahoot för att träna aktuella ord och begrepp.
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt se på filmer om hinduism och buddhism.
Du kommer att i samband med läsning av faktatexter muntligt samt skriftligt få sammanfatta dina kunskaper om hinduism och buddhism.
Du kommer att få träna på att se likheter och skillnader mellan religionerna samt beskriva samband inom respektive religion.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, ord/begreppslista, VENN samt stödmallar).
Tillsammans tittar vi på några filmer som berör etik och moral, identitet samt livsfrågor. Vi lär oss några etiska begrepp och resonerar och tar ställning kring några vardagliga moraliska frågeställningar.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Religion
Resonera om likheter och skillnader mellan några olika religioner då det gäller heliga byggnader, ritualer och levnadsregler.
Visa på samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduism och buddhism.
Resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Resonera om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Använda några etiska begrepp.
Söka information om religioner och använda olika typer av källor samt resonera om informationens och källornas användbarhet.
Resonera om hur etik och moral, identitet samt livsfrågor skildras i olika sammanhang exempelvis i texter och filmer

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka traditioner, högtider och ceremonier firas och uppmärksammas inom hinduism och buddhism?
Vilka berättelser ligger till grund för respektive religion?
Vad innebär respektive religions tro för människors sätt att leva?
Vilka likheter och skillnader (heliga byggnader, ritualer och levnadsregler) finns mellan religionerna?
Vad innebär de etiska begreppen, exempelvis rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter samt att formulera svar på frågeställningar och delta i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Brevet-Bedömningsuppgift Hinduismen

 • Reflektion, Robinsons resa

 • Frågor till film-Hinduismen

 • Hinduismen

 • Frågor till film-Buddhismen

 • Frågor till film-Buddhismen

 • Etiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: