Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverigeresan åk 4 ht 2015

Skapad 2015-10-29 20:43 i Alsike skola Knivsta
Vi ska arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi ska lära oss om Sveriges olika naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige.
Grundskola 4 Geografi
Vi följer med Holger Nilsson och ingenjör Mortensson på en skattjakt genom Sverige i serien Geografens testamente. Vid sidan av serien läser och skriver vi tillsammans om Sveriges landskap, naturtyper och naturtillgångar. Du får lära dig namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Du upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer!

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper:

 • Du ska veta att Sverige är indelat i 25 olika landskap.
 • Du ska känna till viktiga ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi såsom väderstreck, tätort och glesbygd.
 • Du ska känna till Sveriges olika naturtyper till exempel jordbruksbygd, fjäll, kust och skog.
 • Du ska jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige.
 • Du ska svara på frågor genom att söka fakta om bland annat landskap och naturtyper ur olika källor.
 • Du ska förstå hur en kartbok är uppbyggd.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisning och arbetsformer:

 

 • Du ska läsa och diskutera fakta från olika källor.
 • Du ska skriva och anteckna.
 • Du ska på egen hand ta reda på fakta ur olika typer av källor.
 • Du ska få se och diskutera serien Geografens testamente från UR. 
 • Du ska få arbeta med kartor och lära dig att hitta i kartboken.
 • Du ska få delta i muntliga genomgångar och diskussioner.

Bedömning:

Jag kommer att titta på följande saker:

- Hur aktiv du är på lektionen, dvs räcker upp handen och svara på frågor.

- Lyssnar under genomgångarna och visar intresse för att lära dig.

- I vilken utsträckning du kan ta till dig ny information samt välja ut väsentlig information.

- Kan använda kartboken.

- Slutligen kommer jag att bedöma din faktatext om Sverige och att du deltar i diskussionen om den.

 

 

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Sverigeresan åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att använda kartan
Du känner till kartans färger och vissa symboler. Du kan med stöd förstå och använda kartan.
Du känner till kartans färger och de flesta symboler. Du kan med visst stöd förstå och använda kartan.
Du känner till kartans färger och symboler. Du kan väderstrecken. Du kan självständigt förstå och använda kartan.
Förmåga att använda geografiska begrepp
Du känner till några geografiska begrepp. Du använder ibland geografiska begrepp i rätt sammanhang.
Du känner till flera geografiska begrepp. Du använder för det mesta geografiska begrepp i rätt sammanhang.
Du kan förklara och använda flera geografiska begrepp i rätt sammanhang så att det tydligt framgår att du förstår begreppen.
Faktakunskaper
Du känner till några landskap och några andra geografiska platser i Sverige. Du kan med stöd beskriva grunddragen i Sveriges naturlandskap och naturresurser.
Du känner till och kan placera de flesta landskapen, några städer och andra geografiska platser såsom sjöar, hav, berg och öar i Sverige. Du kan med visst stöd beskriva grunddragen i Sveriges naturlandskap och naturresurser.
Du känner till och kan placera alla Sveriges landskap samt de viktigaste städerna och geografiska platserna. Du kan självständigt beskriva grunddragen i Sveriges naturlandskap och naturresurser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: