Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTTSUPPGIFT - kondition (beep test) - 17

Skapad 2015-10-30 08:07 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
En liten uppgift gällande din kondition och förståelsen kring denna... Du behöver dina testvärden från åk 7, 8 och 9. Lämna in uppgiften senast torsdagen den 6 april (v.14). Jag vill ha uppgiften inlämnad i "classroom". Bedömningen sker i Unikum.

Innehåll

UPPGIFT

Ett "beep test" är ett av flera sätt att mäta din "kondition". Olika test har sina för– och nackdelar. Testet är ett löptest där du springer 20 meter fram och tillbaka på olika "nivåer". Ju högre nivå du springer på desto mindre tid mellan ”beepen”, dvs. desto högre fart krävs. Testet är individuellt så det intressanta är att jämföra dina resultat från en tidpunkt till en annan. Förbättring eller försämring och vad detta beror på?

1: Gör en analys av dina testvärden över dessa tre år! Har du bra eller dålig kondition? Hur har din kondition utvecklats och vad beror detta på?

2: Tycker du att beeptestet är ett bra och rättvisande sätt att mäta din kondition? Motivera! Finns det andra alternativa testmetoder och på vilket sätt är dessa test annorlunda vilket skulle kunna göra dom bättre (mer rättvisa)?

3: Om du i framtiden vill se hur din kondition utvecklas så kan du göra ett nytt beeptest och jämföra med dina tidigare värden. Räkna upp ett antal faktorer (saker) som är viktiga att tänka på i samband med detta nya test för att kunna jämföra med dina tidigare testresultat!

4: Hur förbättrar man sin kondition? Alternativt - vad är det som gör att man ibland "tappar" dvs försämrar sin kondition? Motivera!

Bedömning sker i Unikum.
Se bedömningsmatrisen nedan!

Lämna in senast torsdagen den 6 april i v.14!
Lämna in arbetet i "classroom"!Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
    Idh  7-9
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
    Idh  7-9

Matriser

Idh
Beep test

Kondition och förståelsen kring denna.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mätmetoder
Har vetskap om någon testmetod som mäter kondition.
Förstår att kondition kan mätas på olika sätt och att olika mätmetoder har sina för- resp nackdelar.
Genomför beeptestet och har förståelse för att just detta test gynnar resp missgynnar vissa personer som med en annan testmetod hade kunnat få ett annat värde
Analys av resultatet
Analyserar och jämför sina resultat med sina egna värden.
Analyserar och jämför sina resultat från en tidpunkt till en annan.
Förstår vad som påverkar kondition, dvs hur den kan förbättras resp försämras.
Samtal och begrepp
Samtalar om och förstår när, var och hur man kan använda detta test.
Diskuterar förutsättningar kring testets genomförande och visar förståelse för betydelsen av detta.
Kan granska, resonera och vara ifrågasättande om och kring test och resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: