Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete - Petter och hans fyra getter

Skapad 2015-10-30 10:07 i Junibackens förskola Ludvika
Vi kommer att arbeta med sagan Petter och hans fyra getter.
Förskola

Vi såg att barnen visade intresse för sagan om Petter och hans fyra getter och valde därför att jobba med den som ett tema.

Vi kommer att läsa sagan och dramatisera den. Vi använder oss till viss del av tecken som stöd. Vi kommer även att skapa sagans figurer i olika material.

Innehåll

SYFTE

Vårt syfte är att inspirera barnen att utveckla sin nyfikenhet för sagor. Att de ska utveckla sitt språk, matematik och färglära, samt utveckla sin skapande förmåga och förmågan att samarbeta.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

 

Vi ska arbeta med Petter och hans fyra getter med de barn som ingår i Blåbärsgruppen.

På måndagar kommer vi att läsa och dramatisera sagan med figurer. Vi kommer även att skapa egna figurer i sagan med olika material. Barnen får vara med och bestämma vilka material de olika figurerna ska tillverkas av.

Vi ska jobba med getternas färger röd, blå, gul och vit, en färg i taget. När vi benämner färgerna förstärker vi även med tecken som stöd. 

Vi kommer även att ta med oss sagan ibland när vi går till skogen. 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Den pedagogen som inte håller i samlingen/aktiviteten kommer främst att dokumentera med våran iPad.

Vårt mål är att dokumentera vid varje tillfälle.

UPPLÄGG

Vårt mål är att arbeta med det här temat under Ht -15 och Vt -16 eller så länge vi ser att intresset finns hos barnen. 

Vi ska reflektera fortlöpande under temats gång, även tillsammans med barnen. 

Vi kommer att utvärdera när temat är avslutat. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: