Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 3 Svenska

Skapad 2015-11-01 15:28 i Årstadskolan Falkenberg
Vi tränar svenska i 3:an.
Grundskola 3 Svenska
Vi läser texter och vi skriver berättelser och texter av olika slag,och vi arbetar med bland annat med ordklasser, faktatexter, läsförståelse och alfabetisk ordning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språket är som en nyckel till den vi är. Genom språket tänker vi, lär oss saker och vi talar och umgås med andra.  Språket är viktigt för våra känslor och hur vi förstår hur andra människor känner och tänker.

Genom att locka fram en glädje i att utvecklas inom ämnet stimuleras du att lära mer och mer...

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa, förstå och resonera kring olika texttyper
 • skriva med läslig handstil och på dator
 • använda stavningsregler
 • bygga upp texter ex faktatext, berättande texter
 • lyssna och återberättar

  Genom att 
 • du läser olika texter, svarar på frågor och redogör för det du läst
 • skriver egna texter
 • deltar i genomgångar, samtal och diskussioner, grupparbeten, pararbeten och enskilda arbeten

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Under året arbetar vi med att utveckla dina förmågor inom det svenska språket. Du kommer att träna vidare på det vi tidigare övat på, men vi arbetar också med en hel del nya saker. 

 • ordklasser, verb, substantiv och adjektiv
 • texters uppbyggnad
 • skriva på dator
 • läsförståelse
 • olika texttyper och hur texter är uppbyggda ex faktatext, saga
 • alfabetisk ordning
 • läsning
 • stavning
 • textbearbetning
 • lyssna och samtala

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: