Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Högkulturer åk 7

Skapad 2015-11-01 19:57 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med och jämföra tre högkulturers framväxt och förhållanden. Under arbetets gång kommer vi att behandla några högkulturers framväxt i Egypten, Rom och Grekland. Vi kommer att titta närmare på orsaker och konsekvenser till dess framväxt, människors levnadsvillkor och specifika begrepp som rör arbetsområdet.
Grundskola 7 Historia Religionskunskap
Arbetsområdet behandlar framväxten av viktiga så kallade högkulturer som haft och har stor betydelse för oss i nutid.

Innehåll

Syfte och mål med arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde ska du som elev känna till  hur högkulturer har växt fram och utvecklats i Egypten, Rom och Grekland.
Mål
Du ska känna till och kunna jämföra några högkulturers framväxt och dess utveckling.
Du ska kunna föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa högkulturers framväxt.
Du ska känna till Antiken och dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Du ska känna till specifika begrepp för arbetsområdet och kunna använda dem på ett fungerande sätt.

Arbetsformer

Vi läser texter i lärobok.
Vi arbetar med ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du lyssnar på genomgångar och antecknar.
Vi diskuterar tillsammans.
Du är aktiv på lektionerna.
Du producerar en Google presentation om någon av de antika högkulturerna.
Vi gör tillsammans och enskilt jämförelser mellan kulturerna.

Bedömning

Du bedöms utifrån följande aspekter:

Aktivitet vid genomgångar, samtal och diskussioner.

Kvalitet och innehåll i din Google presentation.

Kortare muntliga och skriftliga tester.

De kunskapskrav som bedöms är:

Kunskaper om historiska förhållanden, dess orsaker och konsekvenser.

Utvecklingslinjer i historien.

Källor och källkritik.

Historiska begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: