👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handla förr och nu

Skapad 2015-11-01 21:11 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vad handlade man med förr? Vilka varor fanns? Vad betalade man med? Var kom varorna i från? Hur gör vi nu? Vad kan vi betala med? Var kommer varorna ifrån? Vilka varor finns?
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Matematik Svenska som andraspråk Svenska Hem- och konsumentkunskap
Temat är gemensamt för eleverna i årskurs 1-3. Vi jämför handel nu med handel förr. Årskurs tre jämför med bronsåldern som de läser om i SO, årskurs ett och två med Sverige för hundra år sedan. Frågorna och målen är desamma för alla. VI undersöker också hur man gör i andra länder.

Innehåll

Mål


Kopplingar till läroplan

 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Varor

Vilka varor fanns att handla med då? Jämför med vilka som finns att handla med nu. Resonera och motivera.

Språkmål:

Vara, köpare, säljare, disk, pengar, köpa, sälja, handla,

Mängd

Hur mätte och vägde man då? Vilka ord och sätt att räkna använde man då? Hur gör vi nu? Hur kan vi jämföra priser? Hur gör man i andra länder? Resonera och motivera.

Språkmål:

Mängd: Tjog, dussin
Längd: Tum, fot, famn, centimeter, decimeter, meter och kilometer
Vikt: uns, gram, kilogram, ton
Volym: kanna, tunna, deciliter, liter


Betalmedel

Hur betalade man förr? Hur betalar man nu? Är en krona då lika mycket som nu? Hur betalar man i andra länder? Resonera och motivera.

Språkmål:

Sedel, mynt, pengar, byte, växla,