Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska lektionens disposition

Skapad 2015-11-02 12:03 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Här kan man läsa hur går arabiska lektionen i almänhet.
Grundskola 1 – 9 Modersmål

Innehåll

 

Arabiska lektionens disposition

 

Strategin

 1. Principen som har planerats att utgå ifrån är enkel, rimlig, nämligen att olika arbetsformer används (självständigt, parvis, grupp och helklass), läsförståelse, hörförståelse och förförståelse i klassrummet under lektionstid.
 2. Eleven använder sina två eller tre sinnen samtidigt.
 3. Att uppmuntra eleven till att komma fram och rita eller skriva på tavlan och att utvärdera läxorna.
 4. Eleverna ska känna att arabiska språket är ett viktigt och intressant men samtidigt enkelt ämne eftersom de brukar använda det hemma varje dag eller med kollegerna och kompisarna.
 5. Flexibilitet under lektionerna visas genom att repetera och ibland fokusera på de viktigaste arabiska orden eller meningarna.
 6. Att visa filmer på arabiska språket kan skapa motiv för eleverna och dessutom hjälpar de eleverna att uttala orden på rätt sätt.
 7. Bilderna också är väldigt viktiga hjälpmedel som för eleverna att binda bokstäverna med bilderna. De gör att eleverna lätt kommer ihåg bokstäverna. Man kan även visa en bild för eleverna och då kan de berätta vad bilderna visar.  
 8. Att välja realistiska uppgifter genom lektionerna, så att eleverna får möjlighet att visa att de kan använda sina kunskaper i verklighetsnära situationer.
 9. Att översätta meningar och texter som har med den svenska kulturen att göra från arabiska till svenska och tvärtom.

 

Metod

 1. Att dela in lektionen i några delar för att variera innehållet, men det är faktiskt inte nödvändigt att alla delarna ska komma samtidigt.
 2. Den första delen ska vi repetera det som vi lärde oss före lektionen.
 3. En andra ska läraren läsa en text.
 4. Den tredje ska vara gemensamt mellan läraren och eleverna genom att varje elev ska repetera en viss del efter läraren.
 5. Nästa del låtas eleverna att arbeta parvis. De kan med varandra läsa, lyssna, uttala och rätta de orden eller meningarna.
 6. Nästa del kan eleverna ge deras egna ord enligt ett visst ord. De orden kommer från texten och läraren kan variera för att öka antal ord som används.
 7. Nästa del kan eleverna titta på en film eller lyssna på en sång på arabiska.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: