Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen bok - läsning

Skapad 2015-11-02 14:18 i Västerholm Grundskolor
I detta moment väljer ni en valfri egen bok som ni kommer att läsa under några veckor.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

 

Att läsa böcker är ett bra sätt att utveckla sitt eget språk och tänkande. Du har nu fått chansen till att välja en egen skönlitterär bok som passar just dig. Ni kommer att få ta ett eget ansvar över hur ni väljer att jobba med er bok och uppgifterna i ert häfte. 

I detta arbetsområde utvecklar du förmågan att:

* läsa och analysera skönlitterär text

* formulera dig i tal och skrift

* bli en god lyssnare

* samtala om böcker

* redovisa muntligt

 

Innehåll

Syfte

 • Att du övar och utvecklar din läsförståelse
 • Att du utvecklar och ökar ditt ordförråd
 • Att du övar och utvecklar din muntliga förmåga och övar på att använda dig av olika strategier när språket inte räcker till
 • Att du övar och utvecklar din förmåga att uttrycka tankar och åsikter skriftligt och muntligt

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Så här ska vi arbeta och så här kommer ni att bedömas:

Ni kommer att få välja en valfri skönlitterär bok som vi kommer att jobba med under 4-6 veckor under lektionstid samt under påsklovet. Under det här momentet kommer ni  att få med ett tillhörande frågehäfte som ska lämnas in.

Ni kommer att få välja ifall ni vill redovisa boken inför hela klassen eller inför en liten grupp. Eget ansvar, ni väljer själva!

 

Matriser

Sv SvA
Egen bok - läsning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsning
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och du har ganska bra läsförtsåelse.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och du har bra läsförståelse.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och du har mycket bra läsförståelse.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att i huvudsak göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Resonemang
Häftet
Du uttrycker dina åsikter om innehåll och budskap i din lästa bok.
Du tolkar innehållet och uttrycker dina åsikter om innehåll och budskap. Du använder ibland egna erfarenheter.
Du gör välutvecklade tolkningar av innehåll och budskap. Du använder egna erfarenheter som förtydligar ditt resonemang.
Tala- Redovisning
Muntlig framställning
Du har förberett en genomtänkt muntlig presentation och genomfört den.
Du har förberett en genomtänkt muntlig presentation och genomfört den med god struktur.
Du har förberett en väl genomtänkt muntlig presentation och genomfört den med mycket god struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: