Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - sång och spel

Skapad 2015-11-02 15:32 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola F – 3 Musik

Innehåll

Sång och spel

Syfte och förmågor (ur Lgr11)

 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.
 • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

 

Kunskapskrav (ur Lgr11, åk 6)

 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

 

Vad? (ur Lgr11, centralt innehåll åk 1-3)

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Rytm, klang och dynamik och tonhöjd som byggstenar för att komponera och musicera och komponera musik.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga samanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetraditon.

Hur?

 • Sjunga unisont
 • Sjunga kanon och växelsång
 • Gestalta musik med röst och rytminstrument och enkla ackordinstrument.
 • Skapa musik tillsammans, tex egna melodier och texter utrifrån en bild, en dikt eller annat

Bedömningssituationer

 • Aktivt deltagande på arbetspassen

 

Centrala begrepp

unison

kanon

växelsång

melodi

takt

puls

rytm

ton

Uppgifter

 • Gissa genren..

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: