Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår närmiljö åk 2

Skapad 2015-11-02 16:26 i Hästhagenskolan Lerum
Vi arbetar med kartor (rumsuppfattning), trafik, yrken, centrala samhällsfunktioner, olika betalningsformer och vad olika varor och tjänster kan kosta. Dessutom arbetar vi med vad det innebär att flytta inom ett land och mellan länder.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

I temaarbetet kring vår närmiljö kommer vi lära oss mer om kartor, trafik, olika yrken och samhällsfunktioner, olika betalningsformer samt vad vanliga varor och tjänster kan kosta. Dessutom kommer vi arbeta med hur det är att flytta inom ett land och mellan länder.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer se filmer, läsa texter och undersöka trafikmiljön i ditt närområde.
 • Du kommer göra en cykelutflykt där du får träna på trafikreglerna.
 • Vi promenerar runt i vårt närområde och iakttar vilka verksamheter och samhällsfunktioner vi har här.
 • Du kommer få intervjua någon du känner om hans eller hennes yrke.
 • Du kommer få undersöka vad olika varor och tjänster kan kosta.
 • Vi kommer iaktta kartor över vår närhet, träna väderstrecken och göra egna kartor. 
 • Du kommer lära dig mer om vad det innebär att flytta inom ett land och mellan länder och om olika anledningar till hur det kommer sig att man flyttar.
 • Du kommer se filmer, nyhetsprogram, läsa texter, arbeta med arbetsblad och skriva egna texter både digitalt och analogt genom hela arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: