Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom, Islam

Skapad 2015-11-02 20:06 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 5
Man skulle kunna tro att religion inte längre är så viktigt i vårt samhälle, men eftersom det pågår konflikter i världen som skylls på religion, så är det ett ämne som i allra högsta grad är aktuellt. I detta arbetsområde kommer vi att hålla oss till de tre (av fem) världsreligionerna; Judendom, Kristendom och Islam

Innehåll

Varför gör du det här?

Syftet med arbetet är att få en inblick i religioners likheter och olikheter. Vi ska få en djupare förståelse för hur religiösa människor lever, och hur det kan påverka både individer, samhället och världen vi lever i. Vi ska också lära oss att jämföra, analysera och dra egna slutsatser av det vi lär oss. 

Vi ska lära oss att, redovisa ställningstagande, åsikter och fakta i en jämförande text. I vilken vi kommer att jämföra två religioner med varandra. 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Vad ska du lära dig?

 • Grundläggande kunskaper om vad människor inom de olika religionerna tror på. 
 • Att skriva en text där både fakta, andras åsikter, dina åsikter och en jämförelse finns med. 
 • Att få en förståelse för hur människor i olika religioner lever, och hur deras religion påverkar deras liv. 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Matriser

Religion åk 4-6

Kriterier

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det område som vi läser om.
Har goda kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det område som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det område som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om samt kring hur samhälle och identitet kan formas av religion och andra livsåskådningar.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om samt kring hur samhälle och identitet kan formas av religion och andra livsåskådningar.
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om samt kring hur samhälle och identitet kan formas av religion och andra livsåskådningar.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: