👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satsdelar + huvudsats och bisats

Skapad 2015-11-03 07:49 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med satser och satsdelar.

Innehåll

Syfte

  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (---).
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Konkretisering

  • Lära sig de grundläggande byggstenarna i ett språk.
  • Hur byggstenarna används i det svenska språket.
  • De grundläggande grammatiska strukturerna.

Undervisning/arbetssätt

  • Genomgångar i helklass om de olika satsdelarna och om bl.a huvudsats och bisats.
  • Enskild läsning om och enskilt arbete med satsdelarna.
  • Repetitioner i helklass inför prov.

Bedömning

  • Bedömning kommer att ske på lektionstid samt med ett skriftligt prov och med muntlig komplettering vid behov.

Matriser

Sv SvA
Satsdelar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse för satsdelarna i ett sammanhang
Du kan till viss del urskilja satsdelarna subjekt och predikat, men ännu inte de övriga satsdelarna.
Du urskiljer ett flertal satsdelar, men visar relativt stor osäkerhet.
Du kan, med relativt stor säkerhet, urskilja satsdelarna samt huvudsats och bisats.
Du visar på stor säkerhet i att urskilja samtliga satsdelarna samt huvudsats och bisats i ett sammanhang. Få eller inga fel.