Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Sambandet mellan addition och multiplikation

Skapad 2015-11-03 07:52 i Ätranskolan Falkenberg
Under vt-16 får du möjlighet att utveckla din förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation.
Grundskola 3 Matematik
Under vt-16 får du möjlighet att utveckla din förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation.

Innehåll

Syfte

Att känna igen sambandet mellan addition och multiplikation.

Att bilda en addition av en multiplikation och att bilda en multiplikation av en addition.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förståelse och dina kunskaper kring följande områden:

 

Sambandet mellan addition och multiplikation:

 • Du visar förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation.
 • Begreppen term, summa, faktor och produkt.
 • Mulitiplikation med 1
 • Mulitiplikation med 2
 • Mulitiplikation med 3
 • Mulitiplikation med 4
 • Mulitiplikation med 5
 • Mulitiplikation med 6
 • Mulitiplikation med 7
 • Mulitiplikation med 8
 • Mulitiplikation med 9
 • Mulitiplikation med 10
 • Mulitiplikation med 100
 • Sambandet mellan multiplikation med 5 och 10
 • Sambandet mellan multiplikation med 10 och 100
 • Sambandet mellan multiplikation med 2 och 4
 • Sambandet mellan multiplikation med 4 och 8
 • Sambandet mellan multiplikation med 3 och 6

 

Kommutativa lagen vid multiplikation:

 • Definiera den kommutativa lagen.
 • Förståelse för att faktorerna kan byta plats utan att produkten förändras.
 • Använda den kommutativa lagen.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen varvas praktik och teori. Vi har gemensamma genomgångar i klassen, laborativt material i form av plock material och sånger till multiplikationstabellerna från kunskapshubben. Du får även möjligheter att arbeta i mindre grupp, enskilt eller i par.

Vi kommer även att arbeta med problemlösning efter EPA-modellen (enskilt-par-grupp). I undervisningen får du använda ditt matematiska språk och dela med dig av dina strategier för att tänka och nå lösningar på matematiska problem. 

I arbetet med multiplikation kommer du även att få multiplikationstabellerna 1-10 i hemläxa. 

Under arbetet med sambandet mellan addition och multiplikation arbetar vi med följande delar:

 1. Sambandet mellan addition och multiplikation.
 2. Kommutativa lagen vid multiplikation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: