Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet VT-17

Skapad 2015-11-03 11:31 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med en skönlitterär ungdomsbok av författaren Henning Mankell. Eldens hemlighet, handlar om Sofia som vid tolv års ålder trampade på en landmina och miste båda sina ben. Minan dödade också hennes syster. Med ofattbar styrka lyckas Sofia ändå skaffa sig ett värdigt liv. Boken utspelar sig i en annan del av världen och speglar de orättvisor som kan drabba barn och unga i länder där förutsättningarna är helt annorlunda än de vi har i Sverige.
Grundskola 6 Svenska
Sofia springer genom natten. Det är mörkt och hon är mycket rädd. Hon springer längs en stig som slingrar sig mellan buskar och törnesnår. Hon ser inte stigen men hon kan den utantill, hennes fötter vet var stigen böjer av och var den är rak. Vad är det som jagar henne i mörkret?

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

 • Du ska kunna sammanfatta handlingen i Eldens hemlighet både muntligt och skriftligt.
 • Du ska kunna resonera muntligt och skriftligt kring citat som du valt ut ur boken.
 • Du ska kunna beskriva hur du upplever utvalda avsnitt ur boken men också boken som helhet.
 • Du ska kunna reflektera över likheter och skillnader mellan ditt liv och det liv Sofia lever.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att:

 • Läsa tyst för dig själv
 • Läsa högt i mindre grupper.
 • Diskutera och resonera i mindre grupper och i helklass
 • Skriva citat och tankar
 • Svara skriftligt på frågor som rör innehållet.
 • Göra skriftliga sammanfattningar efter olika kapitel.
 • Titta på miljö- och personbeskrivningar i boken.

Vid sidan av om arbetet med bokens innehåll kommer du också arbeta med ordklasser och satsdelar.

Bedömning av arbetsområdet:

Vi kommer att bedöma:

 • hur du sammanfattar handlingen i Eldens hemlighet. Du ska kunna berätta om handlingen både skriftligt och muntligt genom att svara på innehållsfrågor. Här bedömer vi din läsförståelse.
 • hur du resonerar kring citat ur boken. Du ska kunna skriva och förklara dina tankar utifrån valda citat ur boken. Här bedömer vi på vilken nivå du använder din analysförmåga.
 • din förmåga att beskriva din läsupplevelse. Du ska kunna beskriva hur du upplever valda avsnitt ur boken. Du ska kunna beskriva varför boken är bra eller mindre bra. Här bedömer vi på vilken nivå du använder din kommunikativa förmåga.                          

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Läsprojektet startar under v.10 och pågår i ca 7 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris - Eldens hemlighet

Läsa

 • Sv  E 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6   Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
E
C
A
Läsa med flyt
Läsa högt och tyst med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Hitta information och dra egna slutsatser
Du kan med egna ord sammanfatta ett avsnitt i boken.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Sammanföra och tolka
Du kan läsa mellan raderna och med egna ord och med hjälp av dina erfarenheter beskriva och förklara budskapet i texten.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Granska och värdera
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen utifrån egna tankar, erfarenheter och åsikter.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: