👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2015-11-03 21:09 i Krusboda skola Tyresö
Vi ska arbeta med tema vatten.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Vatten

Vi ska arbeta med vatten och undersöka vatten på många olika sätt.

Vi ska arbeta med vattnets kretslopp.

Vi ska arbeta med vattnets olika former (fast, flytande och gasform).

Vi ska arbeta med begreppen kondensering, smältning ,avdunstning, kokning och stelning.

Vi ska undersöka ytspänning och vad som flyter på vatten.

Vi ska undersöka lösningar och blandningar. Vad löser sig i vatten? Vi ska arbeta med begreppen avdunstning och filtrering.

Vi ska arbeta med vattnets betydelse för människor, djur och växter.

Vi ska lära oss mer om fåglar som lever vid vattnet. Vi ska lära oss känna igen och namnge några fåglar.

Vi kommer att diskutera och fundera kring vattnets betydelse för människor i andra delar av världen.

Vi ska läsa om vatten.

Vi ska skriva om vatten.

Vi ska sjunga om vatten.

Vi ska se på filmer om vatten.


Vi kommer att skriva, rita och muntligt berätta vad vi har lärt oss.

Vi ska träna på att ställa hypoteser och dokumentera våra undersökningar och resultat.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i helklass.

Vi kommer att arbeta utomhus och i klassrummet.

Vi kommer att träna på att måla vått i vått.

Vi kommer att göra undersökningar och laborationer.

Vi kommer att se på film.

Vi kommer att diskutera ämnet.

Vi kommer att ställa hypoteser och dra slutsatser.

Vi kommer att redovisa våra kunskaper med bild och text och muntligt.

6. Kunskapskrav

Bedömning:

Du bedöms genom att du är aktiv på lektionerna både praktiskt och muntligt och gör dina uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3