Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vallmon värdegrund/socialt ht18

Skapad 2015-11-05 09:24 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Speak to your Children as if they are the wisest, kindest most Beautiful and magical human on earth, for what they belive is what they will become B. Hampton

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända? 

Barngruppen ska bli trygg

Vi vill att barnen känner sig sedda och hörda och upplever att dom kan påverka sin vardag på förskolan

Att barnen upplever sitt eget  och andras värde

Att barnen lär sig strategier för att hantera olika situationer i sin vardag på förskolan

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom god dialog med föräldrarna lyssnar vi in och därifrån försöker vi möta varje barn. Vi arbetar nära barnen för att se deras behov,intressen och intentioner. 

Vi arbetar i smågrupper i så väl aktiviteter som rutinsituationer.Detta ger oss möjlighet att möta varje barn och utmana dom vidare från där dom befinner sig. Barnen ges uppdrag där dom får möjlighet att lyckas.Vi pratar om våra egna och andras starka sidor och vad man behöver träna vidare på för att lära sig. 

Vi försöker skapa ett klimat där man vågar säga ifrån och vågar komma med kreativa idéer. Detta hoppas vi nå genom mycket glädje och kommunikation mellan oss och barnen mellan barn och barn och genom att vi pedagoger lever värdegrunden. Genom dialog och nyfikenhet skapar vi tillsammans det klimat som vi vill ha.

Vi arbetar med olika modeller för konflikthantering ,hur hanterar man sina känslor, hur är en bra kompis, vad behöver jag för att må bra och trivas?

 

 

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi tillämpar ett förhållningssätt där vi ger barnen tid att göra sig förstådda. Vi observerar de små barnens intressen och  väver in dessa i vår verksamhet. I våra smågrupper ges barnen möjligheter att komma med förslag och idéer som vi sedan följer upp. Vår vilja att barnen ska vara delaktiga i beslut som gäller dem själva hoppas vi gör att dem utifrån mognad upplever sig delaktiga.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas? 

Utvärdering dec-18

Vi tycker att vår barngrupp känns trygg trots att alla inte har det svenska språket kommer man inspringande på avdelningen. Vi upplever barnen glada och förväntansfulla inför dagen. De sociala koderna är ibland svåra att läsa därför finns vi vuxna nära för att vägleda. I möjligaste mån försöker vi barnen själva konflikter, men när vi märker att det är för stort eller svårt så försöker vi tillhandahålla verktyg som hjälper dom vidare framåt. Barngruppen är väldigt rolig och nyfiken och kunskapshungriga. Vi tycker att barnen uppskattar varandras olikheter dom är mycket medvetna om att alla tränar på olika saker. Man lär av och med varandra. De äldre är goda förebilder för yngre och väldigt hjälpsamma. Barnen har hög medvetenhet vad som är rätt och fel, vi anser att barn gör rätt när de kan. Vi försöker ge dem förutsättningarna att lyckas med det. Det är ett öppet klimat på Vallmon vilket gör att barnen vågar fråga och komma med egna idéer. Ingen fråga är för liten att ta på allvar. Vi hjälper barnen att sätta ord på sin känslor, detta ökar barnens förståelse för olika sammanhang.

Vårt värdegrundsrecept kommer vi att jobba vidare med under våren.

 

Utvärdering juni 19

Den här terminen har vi fortsatt att arbeta med värdegrunden och det sociala samspelet. Vi har använt litteratur och drama som hjälp. Barnen har fått reflektera kring känslor som uppstår i olika sammanhang då kopplat till vår nolltolerans mot skojbråk. Så lätt att ett bus som är roligt från början blir väldigt ledsamt efter ett tag. Detta är barnen helt med på men självklart glömmer de av sig ibland och måste påminnas. Barnen är vetgiriga och nyfikna med en fantastisk koll på varandras behov och intressen och man är lyhörd. De leker bra tillsammans i både mindre och större konstellationer och över åldrarna, pojkar och flickor blandat. Vi trycker mycket på att alla behöver vi träna på nåt och att saker tar olika långtid att lära sig. Barnen står på sig och vågar argumentera. Kan man inte språket så argumenterar man och gör sig förstådd med kroppen. Glädje är vårt signum. Det känns som barnen är väl rustade att ta plats i världen på ett självklart sätt. Metoden vi använder för att närma oss detta är vår relalationella kompetens omsorg-lyhördhet och respekt. Vi vill att barnen ställer frågor,argumenterar och förväntar sig att  bli tagna på allvar. Man måste förtjäna barns respekt och det kan ta tid men vi  är påväg dit. Vi lutar oss här mot Jesper Juul och boken relationskompetens i pedagogernas värld. Vi har också med oss att hjärnforskning som pekar ut relationer som en förutsättning för lärande. Detta är något vi vill fortsätta att fördjupa oss i då vi känner att vårt förhållningssätt ger positiva effekter.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: