Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språket och grammatik v.46-v.9

Skapad 2015-11-06 10:25 i Lekstorpsskolan Lerum
Vi kommer under det här arbetsområdet att arbeta med svenska språkets historia, vad som är speciellt med svenskan samt jämföra svenskan med andra språk. Vi avslutar med att läsa oss mer om grammatik både i svenska och engelska.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Varför pratar vi inte ett enda nordiskt språk? Heter banan verkligen guleböj på norska? Och vad är ett Indoeuropeiskt språk? Dessa och många fler frågor kommer du att få svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna resonera om svenska språkets ursprung och historia, alltså hur språket uppstod och hur det har förändrats genom tiderna fram till idag.
 • Kunna jämföra svenska språket med andra (närliggande) språk genom att beskriva skillnader och likheter.
 • Kunna redovisa regionala skillnader i svenska språket.
 • Ha lärt dig och kan använda dig av minst ett, för dig, nytt ordspråk.
 • Kunna grunderna inom grammatik i svenska

 

Hur ska jag lära mig?

Genomgångar och diskussioner:

Språkhistoria (grunderna)

Hur språk uppstår och den Indoeuropeiska språkfamiljen

Dialekter

Norska och danska

SLI-filmer:

Jakten på språket: svenska

Jakten på språket: samiska (valbar)

Studi.se:

Svenska- språk- språkhistoria Sverige (7 lektioner)

Svenska - språk- språkhistoria Norden och Världen (7 lektioner)

Texter:

Häfte om språkhistoria och den indoeuropeiska språkfamiljen

Övningshäfte danska och norska

Egen faktasökning

Häften om svenska språket:

Ordspråk, synonymer och ordkunskap

Hur lät urnordiska?

http://folk.uio.no/arnet/urnordisk_teksta.wmv

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

I det här arbetsområdet kan ni välja mellan att följa något av mina förslag eller hitta på en helt egen redovisningsform.

Alla redovisningar ska lämnas in som enskilda uppgifter.

Catrins förslag:

 • Skriva en faktatext (m.h.a. en mall) Enskild uppgift
 • Göra en muntlig redovisning i liten eller stor grupp. Enskild uppgift

Inspirationsförslag till eget val:

 • Teaterföreställning (Manus lämnas in)
 • Keynote/presentation
 • Affisch (OBS! med både text och bild)
 • Komponera sångtexter
 • Skapa ett spel (brädspel eller digitalt)
 • Skriva en berättande text
 • Göra ett faktahäfte med frågor/uppgifter (anpassat för högstadiet)
 • Göra en tidslinje, med fakta, till trapphuset och/eller salarna
 • Film
 • Pod
 • Egen idé

 

 

 

Vad ska min redovisning innehålla?

Oavsett vilken redovisningsform du väljer ska din redovisning innehålla:

 • Svenska språkets ursprung och historia
 • Vad som är speciellt/unikt för svenska språket
 • Regionala skillnader (dialekter)
 • En jämförelse mellan svenska språket och något annat (närliggande) språk
 • En egen fördjupningsfråga i ämnet som du besvarar
 • Ordspråket du lärt dig, placerat i rätt sammanhang.
 • Källförteckning 

Beroende på vilken redovisningsform du väljer, kan du bli bedömd i ytterligare kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk. Se del 2 av matrisen som heter "Redovisningsformer".

Måndag v.47 ska du senast berätta för Catrin vilken redovisningsform samt vilken fördjupningsfråga du har valt.

 

Uppgifter

 • Länkar

 • Grammatiklänkar Svenska

Matriser

Sv SvA
Svenska språket

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Svenska
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Svenska som andraspråk
Svenska språket - varianter, skillnader, likheter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Källkritik
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Redovisninsgformer

Här hittar du fler kunskapskrav som du kan bli bedömd utifrån beroende på vilken redovisningsform du väljer. Det kan dyka upp fler kunskapskrav här allt eftersom ni väljer redovisningsform.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Muntlig redovising
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Faktatext
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: