Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Drömmen om de goda

Skapad 2015-11-06 13:45 i Myran Dibber Sverige AB
Drömmen om de godas metoder är ett arbetssätt där barn lär sig stillhet på ett återkommande och strukturerat sett som leder till många goda effekter, bland annat: ökad inlärningsförmåga, lugnare förskolemiljö, med bättre koncentration och mindre stress, oro samt mindre mobbing.
Förskola
BESKRIV INLEDNINGSVIS ARBETSOMRÅDET KORT

Innehåll

BAKGRUND

Vi har valt att jobba med Drömmen om de godas metoder för att få en balans mellan aktivitet och vila.

MÅL

Vårt mål är att få en lugn och harmonisk barngrupp där barn och pedagoger tillsammans får tillfälle och möjlighet till avslappning och koncentration. Vi pratar och reflekterar kring vårt välbefinnande för att finna balans och förståelse för våra egna samt andras behov. Barnen ökar sin tillit till sin egen förmåga genom drömmen om det godas metoder. Vi strävar efter att barnen ska få en bättre kroppsuppfattning och kordinationsförmåga.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att introducera drömmen om det goda i en samling för hela barngruppen. Vi kommer genomföra metoden en kvart efter mellanmålet. Före samling kommer vi öva på stillhet och på en kvart efter mellanmålet kommer vi träna på de olika områdena stillhet, beröring, rörelse och reflektion. Varje gång kommer vi avsluta vår aktivitet med en reflektion kring det som vi har gjort och upplevt.  Vi startar terminen med att använda stillhet-klappa din djurkompis, beröring-massagebollar massagepizza, rörelse-ärtpåse på magen för att se hur den rör sig när man andas och meditativ gång samt yogaövningar. Reflektion-Talpinne

Vad har vi gjort?

Hur kändes det?

Varför kändes det så?

Material:

Cd skiva med avslappnande musik, batteridrivna ljus (en stor tre små ljus), massagebollar, ärtpåsar.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar drömmen om det goda genom bildspel( pedagogisk dokumentation) där vi fånga upp olika tankar, idéer och frågeställningar som barnen har. Vi observerar barnen under de pågående aktiviteterna och använda oss av video inspelning, loggbok samt röstinspelningar för att kunna fånga upp deras lärande och utveckling.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

En gång i månaden kommer vi pedagoger under avdelningsplaneringen att reflektera och utvärdera kring vårt arbete med barnen om drömmen om det goda. Vi använder oss av dessa frågeställningar under vår reflektionstid

Vad har vi gjort?

Utifrån vår barngrupps behov har vi övat på olika områdena, stillhet, beröring, rörelse och reflektion på olika sätt för att hitta det bästa metoden och tillfälle som funkar. 

Vad har vi lärt oss? 

Vi har lärt oss att man kan genomföra pedagogiken på olika sätt till man hittar det som funkar bäst för barnen. Det är inte alltid lätt för små barn att få in vissa instruktioner och sitta still så som pedagog ska man ha tålamod och ger barnen tid och möjlighet till nya färdigheter och kunskaper.

Vad har barnen lärt sig?

Barnen har lärt sig under läsåret att slappna av, att det är viktigt med tålamod och hålla koncentration samt känna av gemenskapen i gruppen.

Vad var bra/dåligt?

Det kändes stressigt i början att hålla ihop barngruppen. Detta var pga att ingen av oss pedagoger hade haft utbildningen av drömmen om det goda. Genom att träna på varje dag har vi sett vilka möjligheter, förutsättningar vi kan utgå ifrån för att hitta det bästa metoden som funkar för vår barngrupp.

Kan vi ändra på något?

Under läsåret har vi provat olika möjligheter av pedagogiken. Under tidens gång hade haft möjlighet att följa upp vårt arbetssätt och utifrån det så gjorde vi ändringarna som behövdes.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: